hammer

Auction

Viewing for next auction

Monday 18th June 11:00am - 4.00pm

Tuesday 19th June 8:30am - 9.30am

 

 

 

PLEASE NOTE NO UNDER 16s ONSITE AND BIDDERS MUST BE 18 OR OVER

THANK YOU

Regulamin

1. Auctioneers sprzedawać jako środki do sprzedającego i jako takie nie są odpowiedzialni za niewykonanie przez sprzedającego lub kupującego.
2 . Sprzedający gwarantuje prowadzącym aukcje i do odbiorców , że jest onprawdziwym właścicielem parceli lub jest odpowiednio upoważnione do sprzedania wiele przez prawdziwego właściciela i jest w stanie przekazać dobrą i tytuł do handlowej partii wolnej od wszelkich roszczeń osób trzecich . Sprzedający zabezpieczyAuctioneers ich pracowników i agentów , a kupujący przed uszkodzeniami straty lub zobowiązania poniesione przez nich w wyniku dowolnego zamka powyższej gwarancji ze strony sprzedawcy , co wyniknie w tym wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Auctioneers lub ich w kontaktach z takiego roszczenia.
3 . () Wszystkie oświadczenia w katalogach , reklamach lub broszurach nadchodzących sprzedaży jak do wszelkich kwestii, określonych w ( b ) i (c ) poniżej wypowiedzi opiniami i nie są , ani nie mają one być traktowane jako , stwierdzeń lub oświadczeń o fakt . Ilustracje w katalogi, reklamy lub sprzedaży broszur o zbliżających się wyłącznie do przewodnictwem zamierza nabywców i nie mogą być traktowane pod względem tonu i koloru lub muszą ujawnić niedoskonałości w każdej partii . Zamierzające kupujący muszą upewnić się , przez inspekcję lub w inny sposób , jak do wszystkich spraw , co do fizycznej opisem ewentualnych części i co do tego, czy każda partia została naprawiona .
( b ) Anisprzedawca ani Auctioneers są odpowiedzialne za poprawność wszelkie oświadczenia co do autorstwa , pochodzenia, wieku , daty, atrybucji , autentyczności lub pochodzenia każdej partii , czy innych obszarów opisem.
( c ) Anisprzedawca ani Auctioneers ponosi odpowiedzialności za usterki lub wady w każdej partii .
( d ) Anisprzedawca ani Auctioneers ani żadna osoba, w ich zatrudniać , zrobić lub mieć żadnych uprawnień do podejmowania żadnych oświadczeń ani gwarancji , ani nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek reprezentacji lub gwarancji lub oświadczenia w katalogi, reklamy lub broszury o nadchodzących sprzedaży lub grafiki znaku.
4 . W Auctioneers ma prawo według własnego uznania , do odmowy wstępu do pomieszczeń lub uczestnictwa w ich aukcjach przez dowolną osobę .
5 . W Auctioneers mieć absolutną dyskrecję bez podania przyczyny do odrzucenia oferty , aby podzielić żadnej partii, łączenie dwu lub więcej partii , do wycofania jakichkolwiek wiele z aukcji , w przypadku sporu znosić wszelkie dużo dla aukcji ponownie.
6 . Sprzedawca ma prawo przed aukcją umieścić cenę minimalną na dowolnym terenie . Cena wywoławcza raz umieszczony przez sprzedającego nie może być zmieniony bez zgody Auctioneers . W przypadku, gdycena wywoławcza została umieszczona jedynieAuctioneers mogą licytować w imieniu sprzedawcy . W przypadku, gdy nie został umieszczony rezerwy , sprzedający może licytować osobiście lub za pośrednictwem dowolnej osoby .
7 . Wszelkie spory , jak do każdej oferty będą rozstrzygane w absolutnej uznania aukcyjne . Każdy oferent uznaje się działać jako zleceniodawcy , o ile nie jest w mocy,pisemne potwierdzenie przez Auctioneers , że działa jako agent w imieniu nazwisku mocodawcy .
8 . Najwyższą cenę do przyjęcia przez Auctioneers jestnabywca . Jeżeli w trakcie lub bezpośrednio po sprzedaży działki ,Aukcjoner uważa, że​​sporu lub że istnieje inny powód robi on / ona może w jego uznania natychmiast pakowane partii ponownie do sprzedaży lub , alternatywnie , że będzie jedynym arbitrem w sporach między dwoma lub więcej oferentów, a jego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich zainteresowanych.
9 . Prowizja kupującego 18% zostanie dodane do wszystkich ofert w części, z wyjątkiem samochodów osobowych lub o ile nie zaznaczono inaczej . VAT dodaje się bid końcowemu do takiej zlecenie , w razie potrzeby .

10Jnabywca podaje do Auctioneers jego nazwisko i adres , a jeżeli jest to wymagane swój bank lub inne odpowiednie referencje . On może być zobowiązany do zapłaty niezwłocznie całości lub części ceny zakupu , a jeśli tego nie zrobi , więcczęść lub części , może w bezwzględnego uznania aukcyjne należy umieścić ponownie i ponownie sprzedawane.
11 . Nie wiele może być przeniesiony, a żaden wiele zostać usunięte w czasie sprzedaży , a pieniądze ich nabycia lub bilans musi być zapłacona w całości przed usunięciem takiej partii .
12 . Nabywcy będą płacić za swoje losy i usunąć na własny koszt i ryzyko, tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie przez godzina szesnastadzień po sprzedaży . Wszelkie partie nie opłacone i usunięte przez nabywcę do tego czasu może być odsprzedane przez Auctioneers albo w drodze umowy prywatnej za wszelką cenę i bez zastrzeżeń w ich lub jakiejkolwiek innej sali aukcyjnej . Wyboru dla każdego bilansu wpływów z ponownej sprzedaży pozostałych po odjęciu równowagę ceny zakupu płaconej przez nabywcę, oraz wszystkich innych kosztów i wydatków związanych z partii zostaną opublikowane na ryzyko kupującego do nabywcy na jego ostatni znany adres . Jeśli wpływy z odsprzedaży są niewystarczające, aby pokryć różnicę w cenie zakupu i wszystkie inne koszty i wydatkinabywca zobowiązany jest do zapłaty kwoty niedoboru niezwłocznie na żądanie prowadzącym aukcje .
13 . Jeśli Auctioneers zdecydujesz się przechowywać dużo lub spowodować, że być przechowywane , czy w ich własnych pomieszczeniach lub w innych będzie to na wyłączny koszt nabywcy i partii zostanie wydana dopiero po całkowitej zapłaty ceny zakupu , rezerwy na koszty z usuwania , przechowywania i ubezpieczenia ( jeśli w ogóle ) i wszystkie inne koszty poniesione w związku z partii . W Auctioneers mogą naliczyć odsetki w wysokości 2% powyżej stopy bazowej Barclays Bank plc od czasu do czasu na cenie zakupu , w zakresie pozostaje niezapłacona na więcej niż siedem dni od daty sprzedaży .
14 . Lokale w wielu nie przechodzi na nabywcę , dopóki nie uiści ceny nabycia w całości, aledużo jest na ryzyko kupującego we wszystkich aspektach od upadku młotka . W Auctioneers ma prawo do zastawu na każdej sprzedanej partii , ażcena nabycia została uiszczona w całości przez nabywcę , a ponadto prawo do tracą pieniądze zdeponowane w spłacie części.
15 . Wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu lub jakiejkolwiek partii lub części ich części przez nabywcę zostanie naprawione na koszt kupującego . Ani Auctioneers , ani ich pracownicy lub agenci są po terminie określonym w pkt 12 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju , czy skutkiem zaniedbania lub w inny sposób , a każda partia jest pod ich opieką lub pod ich kontrolą .
16 . Sprzedający upoważnia Auctioneers odliczyć prowizję od ceny zakupu .
17 . W Auctioneers przekaże wpływy ze sprzedaży do sprzedawcy nie później niż miesiąc po zakończeniu aukcji .
18 . W przypadku, gdysprzedający anuluje instrukcje do sprzedaży, a Auctioneers Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 10 % wartości aukcyjne, następnie ostatni kosztorysowej ceny aukcji majątku wycofanego , plus VAT i przechowywania.
19 . Jeżeli jakakolwiek partia nie sprzedawać,Auctioneers zawiadomi sprzedawcy odpowiednio . Sprzedawca dokona uzgodnień albo ponownie oferują wiele ogłoszeń lub zebrać dużo i płacić prowizji w wysokości 5% ceny wywoławczej . Jeśli takie rozwiązania nie są : -
( i) w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia ,sprzedawca będzie odpowiedzialny za koszty usuwania , przechowywania i ubezpieczenia
( ii) w terminie trzech miesięcy od powiadomienia, Auctioneers będzie miał prawo do sprzedaży w drodze publicznej licytacji dużo bez zastrzeżeń i do odliczenia od ceny zakupu jakiejkolwiek kwoty ze względu na Auctioneers tym usunięcia , koszty magazynowania i ubezpieczenia , prowizji z tytułu pierwsza aukcja i prowizja od sprzedaży w drugiej aukcji i innych uzasadnionych wydatków przed nawracającą równowagę do sprzedawcy .
20 . Nie można zagwarantować, że dostawcy czasu antenowego będzie podłączyć dowolny telefon komórkowy zakupiony na aukcji .

Sold Last Auction

Next Auction

AUCTION TUESDAY 19th JUNE 2018 SALE COMMENCING AT 9.30AM,  VIEWING FOR THIS  SALE ON MONDAY 18th JUNE BETWEEN 11:00AM & 4:00PM ALSO 1 HOUR PRIOR TO AUCTION.

PLEASE NOTE THAT ALL ITEMS MARKED * ARE SOLD INCLUSIVE OF VAT ON THE HAMMER PRICE

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

PLEASE MAKE SURE YOU CHECK ALL YOUR LOTS BEFORE YOU LEAVE THE PREMISES AS MISTAKES CANNOT BE RECTIFIED ONCE YOU HAVE LEFT THE PREMISES

PLEASE NOTE BUYERS PREMIUM IS APPLICABLE ON ALL GOODS AT THE RATE OF 20% PLUS VAT.

LOT 1-27 REF: PO

1. * 5 Silver bangles

2. * 6 Var silver neck chains/necklace

3. * 5 Var silver bracelets

4. * 2 Presentation boxed Warren James silver jewellery items – necklace & stone set ring

5. * Royal Selangor hip flask with filler in lined presentation case

6. * 12 Var large silver rings

7. * 16 Var silver rings

8. * 4 Silver bracelets, 2 Links & 2 other

9. * Silver Gucci bracelet & 2 other silver bracelets

10. * 2 Silver rings Tiffany & Co & Thomas Sabo

11. * 3 Var Pandora silver ring

12. * Pb cont 20 var rings

13. * Pb cont 17 stone set rings

14. * Pb cont 56 var rings

15. * Pb cont 10 silver rings

16. * 5 Pandora & 1 Links silver rings

17. * Pb cont costume jewellery

18. * 2 Small presentation boxes cont assorted plated, y/m & silver jewellery items

19. * H Samuel box cont pr stone set 9ct earrings & 3 other odd 9ct earrings

20. * 2 Diamond stone set rings 930 silver & 9ct gold

21. * 4 9ct gold band rings

22. * 3 9ct gold rings & a/f name motif necklace

23. * 585 Gold solitaire ring & 585 gold heart bracelet

24. * 2 18ct Band rings & 1 odd earring

25. * 18ct Diamond solitaire ring with 18ct trace bracelet

26. * Point 70 brilliant cut diamond solitaire 18ct gold ring

27. * 18ct Gold neck chain with crucifix pendant

 

LOT 28-143 REF: SC

28. * Pb cont 23 prs of eyewear spectacles & shades

29. * Pb cont 17 prs var eyewear in cases

30. * 4 prs of spectacles, 2 are in cases – Ted Baker, Nicole Farhi, Gant & D&G

31. * 3 Prs sunglasses all in cases

32. * Pb cont 5 bracelets & 5 trace chains – silver and/or plated

33. * 12 Silver/other rings

34. * Pb cont assorted costume jewellery, y/m, w/m & a few silver items

35. * 3 iPod Nano/shuffle, 2 MP3 & USB powerbank

36. * Nintendo 2DS hand held games console

37. * Nintendo DS Lite in zip pouch with 4 games

38. * Bose Soundlink mini bluetooth speaker with charging base in zip pouch

39. * Beats Solo wireless headphones in zip pouch

40. * Solo Red Ltd Edition headphones in zip pouch

41. * 2 Prs Sony headphones, var earphones, pocket radio & leads

42. * Pb cont 2 travel adapters, var earphones & Apple leads

43. * 2 Kindle E Readers button type

44. * 2 Touch kindle E Readers

45. * 2 Touch kindle E Readers

46. * Hudl 2 tablet in keyboard case

47. * Samsung Galaxy Tab SM-T110 s/n RF2FB03PBYT

48. * Samsung Galaxy Tab SM-T110 s/n R52FCOR94ZK

49. * Huawei T1-821L tablet s/n 86FDU16506001468

50. * Alldaymall 8gb wifi tablet in red rubber case

51. * Amazon Kindle Fire in green case

52. * Samsung Galaxy Tab SMT810 in flap case s/n R52H10MOD68

53. * Sony SW2 smart watch

54. * iPhone 6S A1687 353287077770697

55. * Samsung Galaxy GT-19300 mobile phone 35479305, 2783620

56. * Samsung Galaxy SM-G900F mobile phone 353750067681505

57. * Alcatel Pixi OneTouch 354288078913343

58. * Nokia Lumia 925 Windows phone 351734061751458

59. * 3 Var mobile phones (2 x Nokia, 1 x LG) 354865046847404, 356459068023959,352442071767030

60. * Blue HP Stream laptop s/n 5CD7118X4R

 

LOT 61-67 TO BE AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

61. * Huawei WAS-LXA mobile 866148038814240 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

62. * Plus 1 mobile phone (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

63. * 16gb iPad A1395 in flap case DKVHGOKKDKPH (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

64. * 2 iPhones – iPhone 4 & iPhone 5 352053068725731, 013265007326329(to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

65. * iPhone 5 A1429 01360004917217 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

66. * iPhone 5S A1457 352055066693209 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

67. * iPhone 5S A1457 in Otter case 355392080288550 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

68. * 5 Var lds w/ws

69. * 4 Lds w/ws Accurist, Citizen, Sekonda & Philip Mercier

70. * 3 Gents leather strap w/ws & 1 other faux wood strap chrono

71. * Gents Fossil chrono w/w on brown leather strap

72. * 4 Rubber strap w/ws & 4 Activity bands/trackers

73. * 5 Var Casio w/ws digital, analogue s/s & rubber straps

74. * Gents Police s/s strap tri-dial w/w

75. * Gents Skagen chrono w/w on s/s strap

76. * 2 Gents s/s strap w/w Topshop & Casio date 50m

77. * NO LOT

78. * Lds s/s strap Armani w/w

79. * Gents black Ceramica fashion chrono w/w

80. * Gents black plastic & yellow metal strap designer style chrono w/w

81. * Gents Longines Conquest 300m date s/s strap w/w

82. * Surface Pro 256gb s/n 079340561953 with keyboard flap case in zip bag NO SSD (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

 

LOT 83-143 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

83. * iPad A1458 in flap case DMPJT3ELF184 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

84. * iPad A1458 in flap case DMQK3Q4DF183 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

85. * iPad A1458 in flap case DMPK404MF187 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

86. * iPad A1458 DMQJG1A3F185 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

87. * iPad A1474 in life proof case DMPQK8FFK14 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

88. * iPad A1474 in flap case DMPNQFV4K11 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

89. * iPad A1474 in flap case DMPQKAJRFK5 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

90. * iPad A1474 in flap case DMRLV220K10 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

91. * iPad A1474 DMQM37SNFK11 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

93. * iPad A1474 in flap case DMPN919NFK12 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

94. * iPad A1474 DMPMHNPOFK10 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

95. * iPad A1474 in flap case DMPPWLHNFK11 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

96. * iPad A1673 in flap case DMPTKDAMHIMS (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

97. * iPad A1673 in flap keyboard DMPRCIQAHIMK (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

98. * iPad A1673 DMPRGA7DHMU (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

99. * iPad A1566 in flap case DMQNRDTDG5VW (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

100. * iPad A1566 in flap case DMPNMTPRG5VW (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

101. * iPad A1566 DMPPX9TXG5VW (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

102. * iPad A1567 DMPP373TG5WR (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

103. * iPad A1567 DMPNWAH7G5YM (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

104. * iPad A1674 in flap case DMPT8265H256 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

105. * iPad A1475 in case DMPM882NF4YF (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

106. * iPad A1475 in flap case DMPP77V3F4YJ (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

107. * iPad A1567 in flap over case DMPNM3JNG5WR (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

108. * iPad A1709 DMPVCFOPJ2DI (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

109. * iPad A1709 DMPVQ9QFJ2DI (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

110. * 2 iPod Touch A1574 in case CCQQSETMGGNL, CCQRWO9AGGNL (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

111. * 2 iPod Touch A1421, A1574 in a flap case CCQSG109GGNT, CCQPLOOYF4K2 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

112. * iPhone 5S A1457 352049063888375 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

113. * iPhone 5S A1457 351985060972913 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

114. * iPhone 5S A1457 352054061429263 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

115. * iPhone 5S A1457 352047069975550 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

116. * iPhone 5S A1457 359262068630238 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

117. * iPhone 5S A1457 352050063737850 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

118. * iPhone 5S A1457 358829057368235 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

119. * iPhone 5S A1457 359141070660609 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

120. * iPhone 5S A1457 358686058494521 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

121. * iPhone 5S A1457 358826051242838 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

122. * iPhone 5S A1457 351987063564770 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

123. * iPhone 5S A1457 35926506375553 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

124. * iPhone 5S A1457 352053067311137 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

125. * iPhone 5S A1457 in case 35868059240113 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

126. * iPhone 5S A1457 in case 355670077029339 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

127. * iPhone 5S A1457 358687059113623 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

128. * iPhone 5S A1457 351989061155494 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

129. * iPhone 5S A1530 in case 359268067737973 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

130. * iPhone 5S A1530 in case 352087072905986 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

131. * iPhone 5S A1533 013883007069945 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

132. * iPhone 5S A1533 358814055445730 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

133. * iPhone 5S A1533 013983004548394 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

134. * iPhone 5S A1533 352050062793145 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

135. * iPhone 5S A1533 013619003442417 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

136. * iPhone 5S A1533 352009068477970 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

137. * iPhone 5S A1453 35202906015401 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

138. * iPhone A1778 359152079474488 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

139. * iPhone A1778 355322080072944 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

140. * iPhone A1778 355324085412091 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

141. * iPhone 6 A1586 359286066909799 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

142. * iPhone 7 A1778 353845084184473 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

143. * iPhone 7 A1778 in case 355320083449838 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

 

LOT 144-163 REF: YP

144. * Lenovo Idea Pad laptop boxed with booklet & power lead s/n UB03154499

145. * Apple mouse & keyboard

146. * 8 Var w/ws/fob watch

147. * Lds y/m clairs chrono w/w new in pres box

148. * Michael Kors stone set chrono w/w in pres box as new

149. * 2 Fob watches on y/m Sekonda & w/m both in boxes

150. * 2 Gents leather strap chrono w/ws Sekonda & Excelsior

151. * Lidded box cont British/Commonwealth coins & 2 Ronson lighters

152. * Lacquered oriental box cont a few silver items, medallions, jewellery items, y/m jewellery items & one other lidded box cont pill boxes, enamelled badges etc

153. * Solaris gunmetal frame sunglasses (new)

154. * Ralph Lauren polarized sunglasses RRP 110,00 (new)

155. * Tommy Hilfiger RX18 sunglasses RRP 125,00 (new)

156. * Hugo Boss sunglasses 150,00 (new)

157. * Timberland sunglasses SUN RX03 RRP 125,00

158. * Timberland sunglasses SUN RX03 RRP 125,00

159. * Timberland sunglasses SUN RX09 RRP 125,00

160. * Timberland sunglasses SUN RX09 RRP 125,00

161. * Emporio Armani sunglasses EA9697/S in soft pouch (as new)

162. * Pr Ray Ban RB3293 metal frame sunglasses in belt pouch case

163. * Pr new Ray Ban Tech RB8307 gunmetal sunglasses in belt pouch case & presentation box RRP 160,00

LOT 164 REF: SC

164. * Sonatest D-20 plus hand held ultrasonic flaw detection device in purpose made hard yellow case with shoulder strap, attachments, leads, sensors etc

164a. Gents wristwatch – Barkers of Kensington Entourage Black stainless steel with calendar window, rose gold numerals & hands, quartz battery new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 385,00

164b. Gents chronograph wristwatch - Barkers of Kensington Mega Sport Black back s/steel case with tachymeter bezel & orange detail, quartz battery, 3 windows, 5 crowns, water resistant 30m, 12/24 time format, day, date, month, alarm & chime, stop watch & back light for night vision, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 515,00

164c. Gents wristwatch - Barkers of Kensington Mega Sport Grey, s/steel back, tachymeter bezel, scissor hands, 5 differentiated crowns, quartz battery, water resistant 30m, 12/24 time format, day date, month, alarm & chime, stop watch, back light function for night vision new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 515,00

164d. Gents wristwatch - Barkers of Kensington Mega Sport Blue, s/steel back, tachymeter bezel, scissor hands, 5 differentiated crowns, quartz battery, water resistant 30m, 12/24 time format, day, date, month, alarm & chime, stop watch, back light function for night vision new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 515,00

164e. Gents wristwatch – Barkers of Kensington Turbo Sport, textured white dial, 3 functioning dials individually windowed, scissor hands, quartz battery, s/steel back, moving bezel framing the watch case, 5 crowns with textured finish for easy-touch settings, metal/rubber strap, 30m water resistant, 12/24 time format, day, date, month, alarm & chime, stopwatch & back light for night vision, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 425,00

164f. Gents wristwatch – Barkers of Kensington Premier Sport Blue, blue with orange/white detailing 3 functioning dials individually windowed, scissor hands, quartz battery, s/steel back, rotating bezel & 5 classic crowns, 30m water resistant, 12/24 time format, alarm & chime, stop watch & back light for night vision new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 455,00

 

 

164g. Gents wristwatch – Barkers of Kensington Premier Sport Black, black with orange/white detailing, 3 functions individually windowed, scissor hands, quartz battery, s/steel back, rotating bezel, 5 classic crowns, 30m water resistant, 12/24 time format, day, date & month features, alarm & chime, stop watch & back light function for night vision new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 455,00

164h. Gents wristwatch – Barkers of Kensington Regatta Black, white dial with 3 Swarovski crystals, quartz battery, s/steel back, gold colour strap & textured crown, 30m water resistant new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 315,00

164i. Gents wristwatch – Barkers of Kensington Regatta Black, black with 3 Swarovski crystals, quartz battery, s/steel back, gold colour strap & textured crown, 30m water resistant, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 315,00

164j. Gents wristwatch – Barkers of Kensington Aerosport Black, jet black dial with metal indices for easy viewing, each function is individually windowed, three dials in total, watch case is framed with tachymeter top ring, contains 5 crowns, beautifully designed with textured finish for easy touch settings, water resistant 30m, 12/24 time format, day, date and month features, alarm and chime, stop watch, watch back light function for night vision, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 425,00

 

LOT 165-195 REF: REDUNDANT STOCK

 

165. 5 Prs var lds trousers (new/sample)

6 DITTO LOTS

172. 5 Prs var jeans (new/sample)

173. 5 Var lds dresses (new/sample)

6 DITTO LOTS

180. 4 Var lds dresses, pr trs, pr jeans (new/sample)

181. 5 Var lds tops (new/sample)

3 DITTO LOTS

185. 3 Var lds tops & 3 skirts (new/sample)

186. 6 Var lds skirts (new/sample)

187. 3 Prs var lds ankle boots all size 37 (new/sample)

188. Jigsaw grey velvet trainer size 40 (new/sample)

189. Jigsaw taupe suede Felicity stitch kitten heel size 37 new RRP 140,00

190. Jigsaw navy leather Felicity stitch kitten heel size 37 new

191. Jigsaw Loren black velvet slingback kitten heel size 37 (new/sample)

192. Jigsaw black velvet block heel shoe size 37 (new/sample)

193. Jigsaw grey leather loafer size 37 (new/sample)

194. Jigsaw grey crossover trainer size 37 shoe soiled sole (new/sample)

195. Jigsaw Hagen black leather block heel sandal size 40 shop soiled sold (new/sample)

 

LOT 196-260 REF: PO

196. * Pr of Nike JR Mercurialx Vortex III IC university red/black size UK1 n&b

197. * Pr of Adidas Campus J trainers UK4 n&b

198. * Pr of Lelli Kelly girls gold/multi bead details mary jane shoes size 31 n&b

199. * Pr of lds black leather Medicus Elin shoes size 5 n&b

200. * Pr of Hi-Tec League Pro SI black/white/red football boots UK8 n&b

201. * Pr of Wolky Daylight Elthon leather black lace up shoes size 40 n&b

202. * Pr of Kangol junior black leather shoes size UK4 n&b

203. * Pr of Landrover black gents boots size UK6 & Memphis One Lace black leather shoes size 5 both n&b

204. * Pr of River Island black leather Honey ankle boot size 4 n&b RRP 60,00

205. * 4 Prs of var n&b shoes

206. * Pb pr of gents Clarks brown suede driving shoes UK8 new

207. * Pb pr of Capezio Tele Tone tap shoes size 8M not UK size new

208. * Pb pr of gents Topman black ankle boots UK 7 new

209. * Pb pr of Clarks lds Gabriel Moon black leather boots size 6,5 D UK new

210. * Pb pr of Zara black suede effect over the knee boots size 36 new

211. * Pb pr M&S black ankle boots UK7 & Zara blue satin effect court shoes size 35 both new

212. * Pb cont 3 prs lds footwear & 1 pr slippers new

213. * Pb pr of gents taupe suede lace up shoes – custom made by T & F Slack new with shop soiled sold – unsized but UK 8 is a guess

214. * Pb pr of black slip on Skechers UK7 new

215. * Pb pr of black Karrimor lace trainers UK8 new

216. * Pb pr of De Walt steel toe cap workboots UK11 new

217. * Pb pr of Adidas Predator trainers UK8 new (writing on insole)

218. * Pb pr of Nike Mercurial white football boots UK9 new

219. * Pb 3 prs var footwear & pr of slippers new

220. * Pb 3 prs var footwear, pr wellingtons, pr slippers new

221. * Pb 3 prs gents shoes & pr sliders new

222. * Pb 4 prs gents trs/jeans & pr cropped sweatpants new

223. * Pb 3 prs gents trs/jeans, pullover & shirt new

224. * Pb 9 gents tops/t-shirts & 2 shirts new

225. * Pb 4 gents shirts new

226. * Pb 4 gents shirts new

227. * Jaeger gents check shirt med new RRP 65,00

228. * Pb 2 Charles Tyrwhitt shirts blue & pink both 15 neck new

229. * Pb Tommy Hilfiger stripe shirt neck 40cm & Charles Tyrwhitt white shirt 37cm neck new

230. * Pb 10 var lds high st garments new

* 6 SIMILAR LOTS

237. * Pb 7 var lds high st garments & 4 prs Lonsdale gents shorts new

238. * Pb 15 Childrens var garments

* 2 SIMILAR LOTS

241. * Pb 2 prs pjs, 3 btms, 1 top, 4 thermal top & 2 thermal pants new

242. * Pb 20 multipacks of var socks new

243. * Pb 11 single prs var socks, 3 multipack socks, Chelsea shinpads, 4 packs boxers, pr snuggle slipper socks, 7 bras, 2 multipacks briefs, thong, support briefs, pr of lds & 2 prs Childrens tights new

244. * Childs hat & scarf set, 6 scarves/shawls, Superdry & 5 other hats, 4 baseball caps new

245. * Faux fur snood, baby boots, 3 prs gloves, belt, 5 ties, Moss black bow tie, 2 Charles Tyrwhitt ties new

246. * Smiffys adult mens spaceman costume new RRP 58,99

247. * Izaak Azanei lds grey cardigan with fur trim – new & packaged

248. * Zara Man leather look biker jkt size Small RRP 49,99 new

249. * 2 Gents casual jkts XL & XXL new

249a. * 2 M&S gents cardigans & xmas jumper all size Lge & new

250.   * Tommy jeans sweat top XS new

250a. * 3 Var gents knitted jmps S & Med new

251.   * 3 Var sweat tops new

251a. * 3 Var hoodies new

252.   * Liverpool football top Med new RRP 50,00

252a. * Polo style top & 2 prs jeans – Pull & Bear & other new

253.   * 3 Prs var jeans Zara & other new

253a. * Topman jeans plus 2 prs chinos – Next & Gap new

254.   * Taylor & Wright gents grey suit 50 short new

254a. * 5 Var gents shirt – Topman, Uniglow etc new

255.   * 7 Var Childrens outfits/jkt new

255a. * 5 Var lds dresses new

* DITTO LOT

255d. * 4 Var lds dresses new

256.   * 3 Lds skirts & 2 pr jeans new

256a. * 5 Prs lds trs new

256b. * 2 Prs lds trs & 2 hoodies new

256c. * 6 Var lds tops/blouses new

256d. * 6 Var lds tops/blouses new

256e. * 5 Var lds knitwear new

256f. * 4 Var lds knitwear & sweat top new

257. * 3 Ladies tops/blouses & Rosie for Autograph silk with lace robe size 12 & nightie size 6 new

257a. * 3 Var Ladies jackets & fur gilet new

257b. * 2 Ladies jackets Zara & Next, Mango raincoat & Uniglow hooded jacket new

257c. * Asos Ladies sheepskin jacket size 12 new

258. * 12 Var Ladies bags & 2 briefcases

258a. * 6 Var Ladies bags new

258b. * 4 Var Ladies bags new

258c. * Nike holdall, 3 other Tote style bags new

258d. * 5 Var Ladies bags new

258e. * Pb cont or of Ladies shoes size 7, Harris Tweed passport cover & purse new

259. * 119 card holders, 5 purses, 2 passport holders & 4 wallets

260.* 152 card holders, 1 passport holder, 3 purses & 4 wallets

261. Pb cont 15 black bras from City new

9 DITTO LOTS

271. Pb cont 15 white bras from City new

9 DITTO LOTS

281. Pb cont 15 white bras from Dipti new

4 DITTO LOTS

286. Pb cont 15 mixed bras new

34 DITTO LOTS

321. Lpb cont lds clothing

2 DITTO LOTS

324. Blue suitcase cont lds clothing

325. Pb cont 10 Belvia ultra comfort bra new

3 DITTO LOTS

329. Pb cont 10 Belvia comfortable slimming tops

3 DITTO LOTS

LOT 333 REF: SC

333. * iPod Touch A1574 CCQQ3759GGK6 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

 

LOT 334-336 REF: RW

334. * iPhone 6 A1586 359298068366274 (M03) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

335. * iPhone 5 990002790009990 (M03) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

336. * iPad 64gb A1395 DN6FRCZ3DKPK (E03) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

 

LOT 337-340 REF: SC

337. * iPhone SE A1723 in case 359143078135501

338. * 2 Mobile phones Nokia & Motorola 354886080700812, 353339063791433

339. * iPad A1432 F7RL6WFJ196 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

340. * 6 Digital rubber strap w/ws & 2 activity bands

341.  2 Brown leather strap w/ws Kolber date & Fossil chrono

 

LOT 342-344 REF: SC

342. * 5 Rubber/plastic strap w/ws

343. * Pb cont 10 prs var eyewear (3 in cases)

344. * iPod with earphones & pouch & Philips Bluetooth headphones

345. 7 Var lds stone set bracelet strap w/ws (new)

346. Gents Megir chrono w/w on suedette strap (new)

 

LOT 347-365 REF: PO

347. * Lds s/s strap Sekonda date w/w

348. * 2 Lds y/m Sekonda w/ws

349. * 2 Lds s/s strap w/ws Casio

350. * 3 Lds fashion w/ws

351. * 2 Gents Sekonda w/ws chrono & day date

352. * Beats Solo wireless headphones (no lead)

353. * Lumix 12mp digital camera (no battery) & unnamed digital camera

354. * Olympus U-Touch shockproof digital camera

355. * Amazon Kindle Fire in black case

356. * iPad A1489 F9GQGJBGFCM8 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

357. * iPad A1455 in rubber case F7NLNCBF19M (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

358. * 6 Var rubber strap lds/gents w/ws

359. * 3 Swatch w/ws

360. * 3 Gents s/s mesh strap w/ws Sekonda, Paul Hewitt & Time

361. * 3 S/S strap w/ws Casio & Citizen Eco Drive

362. * Pb cont 9 var lds & gents w/ws

363. * Gents large face black rubber strap chrono fashion w/w

364. * Gents s/s strap chrono fashion w/w

365. * 2 Lds & gents designer style w/ws

366. Gents black plastic strap designer style chronograph w/w

367. HP 20555 SH 249 19inch monitor (C7)

368. Modern white ladder shelf/drawer unit

369. Antique chaise lounge sofa daybed

 

LOT 370-380 REF: CE

370. 4 Bottles of Messer Schmitt Schnapps (C2)

371. 4 Bottles of Messer Schmitt Schnapps (C2)

372. 4 Bottles of Messer Schmitt Schnapps (C2)

373. Btl of Ypioca Oura Emphalhada Cachaca RRP 25.50 (C2)

374. Btl of Ypioca Oura Emphalhada Cachaca RRP 25.50 (C2)

375. Btl of Cachaca Prata Reserva Especial , Ypioca (C2)

376. Btl of Cachaca Prata Reserva Especial , Ypioca (C2)

377. Btl Gran Control de Guarda Pisco (C2)

378. Btl of Tequila Oro Don Angel (C2)

379. Btl Pampero Ron Anejo, 2 btls Cactus Jacks apple sour & btl Midori melon liqueur (C2)

380. Black crate cont 6 btls Newcastle Ale, 13 btls cider – Old Mount, Bulmers & btl of Peroni

381. 10 Prs var size & style Missguided shoes n&b

26 DITTO LOTS

LOT 408-409 REF: CE

408. Catalyst 3560G series POE-48, Cisco ESW-540-24-K9 24X port gigabit & Cisco WS-2960G-24TC-L 24 port gigabit switch with rackmount bracket

409. Rack cabinet mounted server four fan unit cooling system, Fortinet Fortigate 300A network firewall security appliance & Google Mini search appliance mini-002X

 

LOT 410-411 REF: SC

410. * 3 Walking aids & 1 wheel chair

411. * Shelf of A3 art portfolio case, HP Ezcheck laptop bag, Logik notepad case, iPad case & 8 var writing pad folders (C17)

412. Cream leather hide measuring approx. 7ft x 3ft (more available if required)

DITTO LOT

LOT 414 REF: SC

414. * 4 Beach body boards

415. Deco style cabinet with glazed doors & key

416. 2 Green crates & 1 orange crate cont kitchen bric a brac

 

LOT 417 REF: YP

417. * Red/white/black 15 gear mountaintrack 220 m/b

 

LOT 418-419 REF: SC

418. * iPad in black case DMPNTTRUG5VW (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

419. * iPod Touch A1509 CCQM21UFFCJ (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

 

LOT 420 REF: PO

420. * 3 Prs fashion sunglasses

421. Antique oval topped side with inlay tilt table on turned leg, gate base

422. Mahogany framed bevel edged mirror 82, 5 x 52,5cm

423. Collingwood teak overstrung upright piano stool

424. 1950s Half moon display cabinet

425. Janome Dicor Excel II 5024 portable electric sewing machine in carry case no foot control

426. Singer portable electric sewing machine in carry case (no foot control)

 

LOT 427 REF: CE

427. Epsom ultra-chrome magenta ink stylus pro 7890 s/n N7NEO11151

 

LOT 428-429 REF: XP

428. * 3 Reflector ducting

429. * White & blue pram

430. Old repro mahogany Italian style 4 post bed with hank painted cornice style top & foot board, velour headboard & pleated column style posts

431. 24 Black & brown wallets

13 DITTO LOTS

445. Pb cont 24 empty glasses cases

 

LOT 446-491 REF: CE

446. 20 30x20 Pictures on mount frame of music/movies/superheroes

9 DITTO LOTS

456. 20 20x27 Pictures on mount frame of music/movies/superheroes

457. 20 20x27 Pictures on mount frame of music/movies/superheroes

458. 5 30x50 Superhero pictures on canvas

6 DITTO LOTS

465. 10 20x30 Superhero pictures on canvas

466. 5 50x30 Pictures of movies/music/superheroes on canvas

4 DITTO LOTS

471. 6 60x40 Superhero picture

472. 3 50x50 Pictures of superheroes/movies/music

3 DITTO LOTS

476. Pb cont 20 10x20 canvas pictures of superheroes/movies/music

477. 50x100 Canvas picture of Doctor Who

478. Pb cont 50x30 picture of var superheroes

2 DITTO LOTS

481. Pb cont 20 var size canvas pictures of superheroes/music/movies

9 DITTO LOTS

491. Crate cont approx 60 mount frames

 

LOT 492-493 REF:SC

492. * Green crate cont bric a brac & orange crate cont bric a brac – soft toys, books, dvds etc

493. * Pb cont var leads & chargers, juice vanks & 4 var e cigarettes

494. Pine bed frame complete

495. Modern pine effect bookshelf, pr standard uplighters with opaque shades, stainless steel bin, 1 bedside lamp, Philips iron & 2 landline phones

 

LOT 496-557B REF: YP

496. * Pr of Grey & white Adidas trainers size UK9 new

497. * Pr of white Adidas trainers size UK8 new

498. * Pr of blue & white Adidas trainers size UK9 new

499. * 700ml Btl Famous Grouse

500. * 75cl Btl Bollinger Special Cuvee champagne

501. * 75cl Btl Bollinger Special Cuvee champagne

502. * 750ml Btl of Moet & Chandon Imperial champagne

503. * 750ml Btl Veuve Clicquot brut champagne

504. * 70cl Btl Glenmorangie scotch whiskey original

* 2 DITTO LOTS

507. * 100ml Btl Invictus eau de toilette

508. * 100ml Btl Invictus eau de toilette

509. * 100mlo Btl CK One Summer, 60ml btl David Beckham Beyond & 50ml btl David Beckham Instinct

510. * 2 100ml Btls CK One Summer

511. * Portable digital & FM radio with bluetooth new

512. * Music speaker wireless sound system with rechargeable battery, bluetooth streaming & LED light show new

513. * Kitsound wireless headphones & Kitsound boombar Bluetooth speaker all new

514. * Playstation 3 new

515. * 3 Straigntener & hair dryer sets

516. * No lot

517. * No lot

518. * 2 Boxes of XLS-Medical max strength

519. * 2 Boxes of XLS-Medical fat binder

520. * 3 Boxes of Nourkrin woman for hair growth

521. * Philips Sonicare standard 4X

* 6 DITTO LOTS

528. * Philips Sonicare standard 8X

* 4 DITTO LOTS

533. * Pb cont 18 locking wheel bolts

534. * Makita hammer drill with case

535. * Internal combustion gas operated nail gun

536. * Makita KP0810K power planer with case

537. * Makita PJ7000 700w biscuit joiner with case

538. * Dewalt 600w planer with case

539. * Portable powerpack & combination spanner set

540. * Dewalt 10,8 drill & 10,8v impact screwdriver with case

541. * Spear & Jackson 26cc hedge trimmer

542. * A folding aluminium ladder

543. * 2 Stihl petrol strimmers

544. * 2 Satchels & 2 handbags

545. * 2 Empty golf bags & 1 golf bag with 12 clubs

546. * 2 x Hammond & Co var sizes suit jackets & 1 George suit jacket size 42L

547. * Hammond & Co Debenhams suit grey size 40 short jacket, 34 long trs RRP 160,00 new

548. * Racing Green taylor fitted grey suit size 38 short jacket, 34 reg trs RRP 180,00 new

549. * Karl Jackson regular fit grey suit size 40 short jacket, 40 ref trs RRP 140,00 new

550. * Model Glider with a black drone

551. * Suffolk Punch petrol lawnmower

552. * Jasper Conran leather single buckle festival bag RRP 70,00 new

553. * Osborne smooth brown leather briefcase RRP 150,00 new

554. * Approx 20 parcel shelfs/car shelfs

555. * Armani navy hoodie size M RRP 130,00

556. * Pb cont 5 Childrens var sizes Ugg white fluffy ponchos

557. * Pb cont 5 Childrens var sizes Ugg white fluffy ponchos

557a. * 1 Maclaren black stroller & Hauck Malibu XL car seat pushchair

557b. * Micro Scalextric rally racers 1,64 scale

 

LOT 558-638 REF: SC

558. * 2 100ml Bottles of Denim aftershave, 100ml Fine Gold for men, 2 100ml Brut eau de toilette var other Brut deodorants

559. * 100ml Btls of Zara Rich Leather eau de parfum, 100ml Zara Night 2 eau de parfum

560. * 100ml Btls of Eternity for Men from Calvin Klein, 75ml btl of Obsession for men from Calvin Klein

561. * 50ml Btl of Pierre Cardin Choc eau de parfum spray

562. * 50ml Btl of Jadore eau de toilette

563. * 50ml Btl of Jadore eau de toilette

564. * 3 Shelfs of var bric a brac

565. * 2 Shelfs of toiletries new

566. * Shelf of var kitchen equipment

567. * Blue hard shell case cont gents clothing

568. * Orange t/c cont lds clothing

569. * Black t/c cont gents clothing

570. * Brown p a case cont lds clothing

571. * Black t/c cont gents clothing

572. * Grey p a case cont lds clothing

573. * Black t/c cont Childrens clothing

574. * Brown t/c cont Childrens clothing

575. * Black p a case cont gents clothing

576. * Silver t/c cont gents clothing

577. * Silver t/c cont lds clothing

578. * Black p a case cont lds clothing

579. * Black t/c cont lds clothing

580. * Red t/c cont gents clothing

581. * Black t/c cont lds clothing

582. * Black p a case cont lds clothing

583. * Black p a case cont African/Asian clothing

584. * Pink t/c cont lds clothing

585. * Black p a case cont gents clothing

586. * Black t/c cont gents clothing

587. * Blue t/c cont Childrens clothing

588. * Red t/c cont gents clothing

589. * Silver & black p a case cont gents clothing

590. * Green t/c cont Childrens clothing

591. * Blue t/c cont African/Asian clothing

592. * Silver t/c cont lds clothing

593. * Black p a case cont gents clothing

594. * Black t/c cont lds clothing

595. * Black t/c cont mixed clothing

596. * Black holdall cont 20 prs gents trainers & 9 prs of gents shoes

597. * Black holdall cont 30 prs of lds shoes

598. * Grey holdall cont 6 prs lds shoes, 4 prs lds trainers, 22 prs Childrens footwear & 11 prs gents beach shoes

599. * Gazebo with black case

600. * Black case cont professional make up brushes by NYX new

601. * Pb cont var shavers, leads, power banks & adaptors

602. * Pb cont 2 hairdryers, 3 hair straighteners & curling tongs

603. * Brownie Starflash outfit camera by Kodak in original box

604. * Playmobil Pharaohs pyramid 120 pc n&b

605. * Opteka M900 71inch 5 section ultra heavy duty monopod

606. * 4 Boxes large Carefree plus panty liners, 9 boxes of Kleenex tissues, 3 rolls of plastic bags

607. * Boss FV-SOL low impedance stereo volume pedal RRP 65,00 n&b

* DITTO LOT

609. * 2 Roland Damper pedal switch DP-2, Sony stereo digital voice recorder, Sanitas digital blood pressure machine & XD Max Power portable battery charger n&b

610. * 10 Var coats/jackets

611. * 10 Var coats/jackets

612. * 11 Var coats/jackets

613. * Cashmere Franco Ferretti Milano jacket/coat new

614. * Van Heusen lds top size XL, Anne Klein candy red lds top size L, Calvin Klein lds to size M all new

615. * Pb cont 13 lds garments all new

616. * Pb cont 13 lds garments all new

617. * Pb cont 12 lds bras all new

618. * Pb cont 20 lds briefs all new

619. * Pb cont 1 pack of gents boxers, 1 pack gents briefs & 20 prs of gents socks all new

620. * Pb cont 5 Van Heusen gents shirts new

621. * Pb cont 12 gents garments new

622. * Pb cont 12 gents garments new

623. * Pb cont gents Threadborne gents hoodie, Zara Man shirt size M, Van Heusen shirt size XL all new

624. * Pb cont 15 Childrens clothing new

625. * Pb cont 15 Childrens clothing new

626. * Purple holdall cont 3 prs of gents trainers, 2 prs of gents shoes & 2 prs of work boots

627. * Pb cont 6 prs of Childrens footwear, 5 prs of Childrens beach shoes, 2 prs of gents trainers & 2 prs of slippers

628. * Lpb cont var towels

629. * Lpb cont 20 var scarves, 30 hats & 6 prs of var gloves

630. * Lpb cont 5 skiing trousers, 4 skiing goggles & 7 prs of gloves

631. * Black crate cont var bric a brac

632. * Grey crate cont var toiletries

633. * Pr of white Converse All Star UK5,5 new

634. * Pr of gents Churches shoes new

635. * Shelf Goyal of brassware

636. * 6 Var lds handbags & 2 rucksacks

637. * 6 Var lds handbags & 2 rucksacks

638. * Pb cont a lge qty of yarn ready for spinning into wool

639. Shelf cont 2 hand painted camel bone pictures, marble chess set, wooden carved chess table & alabaster table lamp

640. Silver plated and glass salad bowl with servers, silver plated and glass hors d oeuvre dish with forks, romantic shape salad bowl – open vegetable dish, hand carved snack dish (C16)

641. 2 Shelves cont silver plated tea set & 24 carat gold plated tea set

642. Metal drum, ornamental couple statue

643. Gilt framed 3 section bevel edged over mantle mirror – fluted columns & decorative 150x80cm

644. Gilt framed over mantle bevel edged mirror scrolls either side – scrolls to top broken 100x80cm

645. Modern silver gilt bevel edged mirror 110x75cm

646. Modern brown leather framed bevel edged mirror 110x80cm

647. Beko condenser sensor drying 6kg

 

LOT 648-694 REF: SU

648. Orange crate cont var household bric a brac

649. Pb cont 5 extension leads & Tefal iron

650. Pb cont var leads, adapters, chargers

651. Pb cont 3 hot tongs & hair straighteners

652. Pb cont 17 var belts

653. Lpb cont 15 prs of lds shoes

654. 2 Boxes cont kitchen bric a brac

655. 2 Boxes cont kitchen bric a brac

656. White metal frame bed

657. Black t/c cont gents lds clothing

658. Blue t/c cont lds clothing

659. Shelf cont 11 var hats &

660. 4 Shelves cont var glass wear

661. 100x140cm Picture of New York Times Square printed in Poland

662. 2 Pine sideboard with glass top

663. 9 Wicker baskets var sizes

664. 6 Var white vases, 1 white side lamp & Newgate London wall clock

665. 40x130cm sideboard with glass top

666. 3 Shelf glass tv unit with 19inch Logik LCD tv with remote, 19inch LG tv with remote & Sky plus box

667. 30x120 Side unit with 3 wicker drawers, 3 drawers under & 2 wooden storage boxes

668. 40x60cm Mirror with white wooden chair with stool & round wicker stool

669. 2 70x70cm Mirror with decorative frame

670. 80x110cm Bevelled edge mirror & 60x50 bevelled edge mirror

671. 40x100cm White sideboard with 10 wicker drawers & white sideboard with 3 drawers under

672. 50x110cm Picture with gold frame & 90x110cm picture

673. White modern twin chest of drawers

674. 2 Metal framed with 4 drawers

675. Kenwood New York smoothie maker & 1 other

676. Dualit kettle & toaster

677. 1200w Daewoo microwave

678. 2 Round mirrors

679. 50x80 modern chest of drawers with wicker drawers

680. 80x40 Modern chest of drawers with wicker drawers

681. Round modern glass table with 4 matching chairs

682. 2 modern pictures in glass frame

683. 2 50x50cm Modern pictures in glass frame & 2 religious pictures

684. 9 Var fashion handbags

685. Pink crate & black crate cont var pipe fittings

686. 2 Draper spirit levels & transformer

687. 4 Var roller blinds & 6 rolls of good quality wallpaper

688. Reflex tank kitchen sing unit & roll of all in one wood & laminate underlay

689. Cage of pipe fittings

690. Microscope in wooden box

691. 750w Angle grinder

692. Makita drill with 2 batteries & charger in case

693. 3 Crates of var hand tools, hard hats & other tools

694. Black t/c cont var Childrens toys

695. 4 XER alloy wheels suitable for Mercedes

 

"R F Greasby (London) Limited" - 211 Longley Road, Tooting, London SW17 9LG - Telephones: 020-8672-2972, 020-8682-4564

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (16)