hammer

Auction

Viewing for next auction

Monday 21st August 11:00am - 4.00pm

Tuesday 21st August 8:30am - 9.30am

 

 

 

PLEASE NOTE NO UNDER 16s ONSITE AND BIDDERS MUST BE 18 OR OVER

THANK YOU

Regulamin

1. Auctioneers sprzedawać jako środki do sprzedającego i jako takie nie są odpowiedzialni za niewykonanie przez sprzedającego lub kupującego.
2 . Sprzedający gwarantuje prowadzącym aukcje i do odbiorców , że jest onprawdziwym właścicielem parceli lub jest odpowiednio upoważnione do sprzedania wiele przez prawdziwego właściciela i jest w stanie przekazać dobrą i tytuł do handlowej partii wolnej od wszelkich roszczeń osób trzecich . Sprzedający zabezpieczyAuctioneers ich pracowników i agentów , a kupujący przed uszkodzeniami straty lub zobowiązania poniesione przez nich w wyniku dowolnego zamka powyższej gwarancji ze strony sprzedawcy , co wyniknie w tym wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Auctioneers lub ich w kontaktach z takiego roszczenia.
3 . () Wszystkie oświadczenia w katalogach , reklamach lub broszurach nadchodzących sprzedaży jak do wszelkich kwestii, określonych w ( b ) i (c ) poniżej wypowiedzi opiniami i nie są , ani nie mają one być traktowane jako , stwierdzeń lub oświadczeń o fakt . Ilustracje w katalogi, reklamy lub sprzedaży broszur o zbliżających się wyłącznie do przewodnictwem zamierza nabywców i nie mogą być traktowane pod względem tonu i koloru lub muszą ujawnić niedoskonałości w każdej partii . Zamierzające kupujący muszą upewnić się , przez inspekcję lub w inny sposób , jak do wszystkich spraw , co do fizycznej opisem ewentualnych części i co do tego, czy każda partia została naprawiona .
( b ) Anisprzedawca ani Auctioneers są odpowiedzialne za poprawność wszelkie oświadczenia co do autorstwa , pochodzenia, wieku , daty, atrybucji , autentyczności lub pochodzenia każdej partii , czy innych obszarów opisem.
( c ) Anisprzedawca ani Auctioneers ponosi odpowiedzialności za usterki lub wady w każdej partii .
( d ) Anisprzedawca ani Auctioneers ani żadna osoba, w ich zatrudniać , zrobić lub mieć żadnych uprawnień do podejmowania żadnych oświadczeń ani gwarancji , ani nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek reprezentacji lub gwarancji lub oświadczenia w katalogi, reklamy lub broszury o nadchodzących sprzedaży lub grafiki znaku.
4 . W Auctioneers ma prawo według własnego uznania , do odmowy wstępu do pomieszczeń lub uczestnictwa w ich aukcjach przez dowolną osobę .
5 . W Auctioneers mieć absolutną dyskrecję bez podania przyczyny do odrzucenia oferty , aby podzielić żadnej partii, łączenie dwu lub więcej partii , do wycofania jakichkolwiek wiele z aukcji , w przypadku sporu znosić wszelkie dużo dla aukcji ponownie.
6 . Sprzedawca ma prawo przed aukcją umieścić cenę minimalną na dowolnym terenie . Cena wywoławcza raz umieszczony przez sprzedającego nie może być zmieniony bez zgody Auctioneers . W przypadku, gdycena wywoławcza została umieszczona jedynieAuctioneers mogą licytować w imieniu sprzedawcy . W przypadku, gdy nie został umieszczony rezerwy , sprzedający może licytować osobiście lub za pośrednictwem dowolnej osoby .
7 . Wszelkie spory , jak do każdej oferty będą rozstrzygane w absolutnej uznania aukcyjne . Każdy oferent uznaje się działać jako zleceniodawcy , o ile nie jest w mocy,pisemne potwierdzenie przez Auctioneers , że działa jako agent w imieniu nazwisku mocodawcy .
8 . Najwyższą cenę do przyjęcia przez Auctioneers jestnabywca . Jeżeli w trakcie lub bezpośrednio po sprzedaży działki ,Aukcjoner uważa, że​​sporu lub że istnieje inny powód robi on / ona może w jego uznania natychmiast pakowane partii ponownie do sprzedaży lub , alternatywnie , że będzie jedynym arbitrem w sporach między dwoma lub więcej oferentów, a jego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich zainteresowanych.
9 . Prowizja kupującego 18% zostanie dodane do wszystkich ofert w części, z wyjątkiem samochodów osobowych lub o ile nie zaznaczono inaczej . VAT dodaje się bid końcowemu do takiej zlecenie , w razie potrzeby .

10Jnabywca podaje do Auctioneers jego nazwisko i adres , a jeżeli jest to wymagane swój bank lub inne odpowiednie referencje . On może być zobowiązany do zapłaty niezwłocznie całości lub części ceny zakupu , a jeśli tego nie zrobi , więcczęść lub części , może w bezwzględnego uznania aukcyjne należy umieścić ponownie i ponownie sprzedawane.
11 . Nie wiele może być przeniesiony, a żaden wiele zostać usunięte w czasie sprzedaży , a pieniądze ich nabycia lub bilans musi być zapłacona w całości przed usunięciem takiej partii .
12 . Nabywcy będą płacić za swoje losy i usunąć na własny koszt i ryzyko, tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie przez godzina szesnastadzień po sprzedaży . Wszelkie partie nie opłacone i usunięte przez nabywcę do tego czasu może być odsprzedane przez Auctioneers albo w drodze umowy prywatnej za wszelką cenę i bez zastrzeżeń w ich lub jakiejkolwiek innej sali aukcyjnej . Wyboru dla każdego bilansu wpływów z ponownej sprzedaży pozostałych po odjęciu równowagę ceny zakupu płaconej przez nabywcę, oraz wszystkich innych kosztów i wydatków związanych z partii zostaną opublikowane na ryzyko kupującego do nabywcy na jego ostatni znany adres . Jeśli wpływy z odsprzedaży są niewystarczające, aby pokryć różnicę w cenie zakupu i wszystkie inne koszty i wydatkinabywca zobowiązany jest do zapłaty kwoty niedoboru niezwłocznie na żądanie prowadzącym aukcje .
13 . Jeśli Auctioneers zdecydujesz się przechowywać dużo lub spowodować, że być przechowywane , czy w ich własnych pomieszczeniach lub w innych będzie to na wyłączny koszt nabywcy i partii zostanie wydana dopiero po całkowitej zapłaty ceny zakupu , rezerwy na koszty z usuwania , przechowywania i ubezpieczenia ( jeśli w ogóle ) i wszystkie inne koszty poniesione w związku z partii . W Auctioneers mogą naliczyć odsetki w wysokości 2% powyżej stopy bazowej Barclays Bank plc od czasu do czasu na cenie zakupu , w zakresie pozostaje niezapłacona na więcej niż siedem dni od daty sprzedaży .
14 . Lokale w wielu nie przechodzi na nabywcę , dopóki nie uiści ceny nabycia w całości, aledużo jest na ryzyko kupującego we wszystkich aspektach od upadku młotka . W Auctioneers ma prawo do zastawu na każdej sprzedanej partii , ażcena nabycia została uiszczona w całości przez nabywcę , a ponadto prawo do tracą pieniądze zdeponowane w spłacie części.
15 . Wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu lub jakiejkolwiek partii lub części ich części przez nabywcę zostanie naprawione na koszt kupującego . Ani Auctioneers , ani ich pracownicy lub agenci są po terminie określonym w pkt 12 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju , czy skutkiem zaniedbania lub w inny sposób , a każda partia jest pod ich opieką lub pod ich kontrolą .
16 . Sprzedający upoważnia Auctioneers odliczyć prowizję od ceny zakupu .
17 . W Auctioneers przekaże wpływy ze sprzedaży do sprzedawcy nie później niż miesiąc po zakończeniu aukcji .
18 . W przypadku, gdysprzedający anuluje instrukcje do sprzedaży, a Auctioneers Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 10 % wartości aukcyjne, następnie ostatni kosztorysowej ceny aukcji majątku wycofanego , plus VAT i przechowywania.
19 . Jeżeli jakakolwiek partia nie sprzedawać,Auctioneers zawiadomi sprzedawcy odpowiednio . Sprzedawca dokona uzgodnień albo ponownie oferują wiele ogłoszeń lub zebrać dużo i płacić prowizji w wysokości 5% ceny wywoławczej . Jeśli takie rozwiązania nie są : -
( i) w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia ,sprzedawca będzie odpowiedzialny za koszty usuwania , przechowywania i ubezpieczenia
( ii) w terminie trzech miesięcy od powiadomienia, Auctioneers będzie miał prawo do sprzedaży w drodze publicznej licytacji dużo bez zastrzeżeń i do odliczenia od ceny zakupu jakiejkolwiek kwoty ze względu na Auctioneers tym usunięcia , koszty magazynowania i ubezpieczenia , prowizji z tytułu pierwsza aukcja i prowizja od sprzedaży w drugiej aukcji i innych uzasadnionych wydatków przed nawracającą równowagę do sprzedawcy .
20 . Nie można zagwarantować, że dostawcy czasu antenowego będzie podłączyć dowolny telefon komórkowy zakupiony na aukcji .

Sold Last Auction

Next Auction

AUCTION TUESDAY 21ST AUGUST 2018 SALE COMMENCING AT 9.30AM, VIEWING FOR THIS SALE ON MONDAY 20TH AUGUST BETWEEN 11:00AM & 4:00PM ALSO 1 HOUR PRIOR TO AUCTION.

PLEASE NOTE THAT ALL ITEMS MARKED * ARE SOLD INCLUSIVE OF VAT ON THE HAMMER PRICE

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

PLEASE MAKE SURE YOU CHECK ALL YOUR LOTS BEFORE YOU LEAVE THE PREMISES AS MISTAKES CANNOT BE RECTIFIED ONCE YOU HAVE LEFT THE PREMISES

PLEASE NOTE BUYERS PREMIUM IS APPLICABLE ON ALL GOODS AT THE RATE OF 20% PLUS VAT.

LOT 1-40 REF: PO

1. * Pb of 18 var new/as new phone leads, adapters & accessories

2. * 5 N&B 5000mah USB power banks & 2 micro USB travel chargers n&b

3. * Pb of 13 n&b R-Tech USB lightning type chargers

4. * Pb of 13 n&b magic month in ear earphones

5. * 15 N&B R-Tech Homo chargers for iPhone 7 plus

6. * Pb of 10 larger & 12 pocket sized USB power banks

7. * Pb of Huawei pocket wifi & power banks, 2 other pocket wifi & Seagate 1tb external hard disk

8. * Dell Latitude E7450 laptop s/n 5DCJP32

9. * HP Elitebook laptop s/n 5cG7520P15

10. * Lenovo X1 Carbon Thinkpad laptop with power lead

11. * Lenovo X1 Carbon Thinkpad laptop NO SSD s/n PF-ORQ08C17/05

12. * Apple Macbook Air A1466 in pink zip pouch s/n FVfVN85MJINK

13. * Lenovo T430 Thinkpad laptop s/n PB-5MDGT

14. * Lenovo X250 Thinkpad laptop s/n PC-0426MK

15. * HP Elitebook 840 G2 laptop s/n BCALN106CKFAAORHWZ

16. * Samsung 300v laptop s/n HPE593TBV00815N

17. * Dell Latitude E7450 laptop s/n DPCF662

18. * HP Pavilion laptop with power lead s/n 8CG6081LKY

19. * Lenovo T440s laptop in zip pouch s/n PF-01JDGC1405

20. * HP Pavillion MOD 15-AV072SA laptop with power lead in HP laptop bag

s/n W9V63A#ABU

21. * HP Elite Book 840 G4 laptop with power lead in HP laptop bag s/n 5CG7516NXY

22. * Lenovo Chrome N20 notebook in folder case s/n CB35567583

23. * HP Elite Folio 1040 laptop NO SSD with power lead in carry bag s/n 8CGC1321

24. * HP Elite Book Folio 1040 laptop NO SSD s/n 8CG6132LVH

25. * HP Stream laptop in laptop bag s/n 5CD70653KP

26. * Lenovo 100 Ideapad 80QQ laptop NO HDD in multi-colour pouch s/n PFOBH8WR

27. * HP Spectre laptop in leather folder case NO SDD s/n 5C107109BOY

28. * Acer Switch 10E tablet/notebook s/n UWN101304D542E2COB7214

29. * 2 Kindle e readers in flap cases

30. * 2 Kindle e readers in flap cases

31. * 2 Kindle e readers

32. * 2 Kindle e readers

33. * Kindle e reader (button type) & Kindle Fire

34. * Amazon Kindle Fire in flap case

35. * Samsung Galaxy SM-T285 tablet LMY47V T28XXUOAQT11

36. * ATouch android Q19 tablet

37. * Amazon Kindle Fire

38. * Amazon Kindle Fire

 

LOT 39-40 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

39. * iPad A1823 in flap case F9FTJE10HLJT (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

40. * iPad A1566 in rubber cover DLXNN5TTG5VV (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

 

LOT 41-105 REF: SC

41. * Samsung SM-G318H mobile phone 359890/06/721005/5

42. * Samsung SM-G900F mobile phone 359660/06/435160/2

43. * Samsung GT-I9300 mobile phone 352612/06/077788/2

44. * Samsung S6 mobile phone 357011077316285

45. * Samsung S6 Edge mobile phone 352564074803809

46. * Samsung S6 mobile phone 359845067156518

47. * Motorola XT1068 imei 353327068018647

 

LOT 48-73 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE RECONNECTED

48. * Samsung Galaxy A3 mobile phone 357654/08/925563/5 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

49. * Samsung Galaxy A3 s/n RF8J624LRSV (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

50. * Samsung SM-J320WB 358998071033016 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

51. * Samsung Galaxy S7 Edge 357220/07/235153/2 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

52. * Samsung Galaxy S7 mobile phone 357350/07/050905/2 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

53. * Samsung Galaxy S7 Edge 357330/07/014066/0 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

54. * Samsung Galaxy J5 356372/08/052082/1 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

55. * Samsung Galaxy S7 Edge 359457/07/229763/2 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

56. * Samsung Galaxy S7 355230/08/736391/1 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

57. * Samsung Galaxy A5 358170/07/622650/4 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

58. * Samsung Galaxy S7 Edge 357329/07/263750/9 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

59. * iPhone 5S 358684056068611 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

60. * iPhone 5S 358686056628054 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

61. * iPhone 5S 352015063450243 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

62. * iPhone 5S 359137079949969 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

63. * iPhone 5S 359137070479412 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

64. * iPhone 5 013406004811265 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

65. * iPhone 5S 351985062093189 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

66. * iPhone 5S 355671079929815 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

67. * iPhone SE 359225078304516

68. * iPhone SE 359221075200138 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

69. * iPhone 6S 353797084756398 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

70. * iPhone 7 359213070522632 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

71. * iPhone 7 355316081820558 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

72. * iPhone 7 Plus 353810085502289 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

73. * iPhone 7 Plus 353808087134275 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

74. * 4 x iPhone 4 013663000123836, 0129640006543147, 013128009604897, 012650007568320

75. * 4 x iPhone 4 012744008016841, 013275009340954, 013665007599314, 012836005056802

76. * iPhone 5 013630009780056

77. * iPhone 5S 351985066521474

78. * iPhone 5S 352016068472646

79. * iPhone 6S Plus 353333077827127

 

LOT 80-105 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE RECONNECTED/REGISTERED

80. * iPad Air F6QP701JF4YD in pink flap over case (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

81. * iPad Pro in black flap over case A1673 DMPRX02KH1MD (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

82. * iPad in black flap over case A1822 GCGV9J3DHLF9 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

83. * iPad A1432 DMPLRN82FP84 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

84. * iPad A1474 DLXM9PX4FK14 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

85. * iPad A1432 F4KKJOPHF193 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

86. * iPad in pink flap over case A1600 F4PW3V7G5Y1 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

87. * iPad A1550 F99TC78TGHMN (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

88. * iPad A1489 in black case DLXMK1CCFCM7 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

89. * Apple Watch FH7QW97CG99D (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

90. * Apple Watch (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

91. * Apple Watch FHLQK1A6G9J6 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

92. * Apple Watch Series 2 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

93. * iPad A1567 DMP2K36H95WQ (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

94. * iPad A1475 DMPN22Q8F4YJ (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

95. * iPad A1566 DMPT2YCGHG5D (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

96. * iPad in black Acme Made caseA1475 F6Q5C07YF4YF (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

97. * iPad A1475 DMPLQ52BF4YF (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

98. * iPad A1822 in grey flap over case GCGV5RW3HLFD (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

99. * iPad A1566 in flap over case DMPR5BLXGSVY (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

100. * iPad A1566 DMPNQ6SMG5VJ (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

101. * iPad A1822 F9FV9YEOHLFD (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

102. * iPad A1474 DMPM14UZFK12 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

103. * iPhone 5 A1453 352029060201335 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

104. * iPhone A1778 353804082405455 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

105. * iPhone A1688 359156074461648 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

106. Maui Jim Kipahulu sunglasses, matte tortoise rubber frame

107. Ray Ban Wayfarer RB2140 954 50 sunglasses, bright tortoise shell frame, brown lens in case

108. Ray Ban RB4181 710/51 sunglasses, havana frame, graduated crystal brown lens in case

109. Ray Ban RB3526 029/9A 63 sunglasses matte gunmetal frame, polarised dark green lens in case

110. Ray Ban RB4147 601/32 sunglasses, black frame, graduated grey lens

111. Ray Ban Wayfarer RB2140 901 50 sunglasses black frame, crystal green lens

112. 3 Prs Ray Ban sunglasses – RB3386 004/9A gunmetal frame polarised green lens, Liteforce RB4195 6017/88 silver frame silver mirror lens & RB3025 large metal aviator, gold frame, graduated brown lens

113. Pb 4 prs var Ray Ban prescription glasses (1 in case)

114. Police S8364 568N sunglasses in case

115. Bvlgari BV8068B 851/13 sunglasses, dark Havana frame, brown gradient lens

116. Marc by Marc Jacobs MMJ393/S IQUJJ sunglasses, dark ruthenium frame, grey gradient lens

117. Chanel 4017 C125/78 rimless sunglasses gold arms, pink lens

118. Prada SPR 080 sunglasses, brown Havana frame, brown gradient lens

119. Persol P030195 24/31 sunglasses, Havana frame, crystal green lens in case

120. Persol Typewriter Edition PO3108S sunglasses, light havana frame, blue lens

121. John Varvatos V752 aviator sunglasses, brown frame

122. Oakley Bottle Rocket 009164-01 sunglasses polished black frame, black iridium polarised lens with case & soft pouch

123. Rudy Project Rydon sunglasses, carbon frame, pink lens

124. Tom Ford Dimitry TF334 OIP sunglasses black frame, graduated green lens

125. Tom Ford Olivier TF236 50P sunglasses, dark brown frame, brown gradient lens

126. Tom Ford sunglasses, Havana frame

127. Pb 16 prs var sunglasses (1 in case) & 12 prs prescription glasses

128. 3 Prs prescription glasses – Versace, Saint Laurent & Dolce & Gabbana

129. 3 Prs prescription glasses – Dolce & Gabbana, Chloe & Gucci

130. 4 Prs prescription glasses – Tom Ford, D&G, Boss Orange & Calvin Klein

131. Parkside PEBH 1000w drill n&b

132. Pair of Innovage super bright 12-LED power lanterns plus tilley paraffin storm light – all n&b

133. Tronic radio/cd with manual & DeLonghi fan heater both boxed

134. Vintage Firth s/steel 56 pce canteen of cutlery in as new condition

135. 4 Crates various books (3 orange & 1 green)

136. Vintage Dentone record player & carry case cont records

 

137. Green crate, 3 toasters, iron, kettle, 2 radios – clean

138. Argos white microwave oven – clean

139. Vintage black angle poised lamp by Herbert Terry & Sons Ltd of Redditch in clean cond

140. Red & green tartan sun lounger boxed as new plus 2 green/pink striped garden/camping chairs – clean

141. Morphy Richards Premair 1800w cylinder vacuum cleaner – clean

142. Bosch Maxx 6 automatic washing machine – clean

143. 2 Sandwich toasters – 1 n&b the other as new

144. Childs impact mini piano

145. Pr of Dimplex Eco 7 fin radiators on castors – clean

146. 2 Tier step ladder, modern lamp with grey shade & Lervia fan system convector heater

147. Philips Mistral 2000 steam iron n&b plus used rice cooker

148. Carrera wet/dry cord/cordless shaver n&b & 2 other razors Philips & Braun

149. 19 Crates of household/kitchen wear

150. Bag of tools

151. Old Singer electric sewing machine with foot pedal

152. Black crate – n&b baking tray, s/s bowl, trays, teapot, water jug, dishes etc all clean

153. 3 Oak boxes – 1 with cottons, needles etc & Dexter Hemmer & stitcher

154. Pr of Doulton green glazed stoneware tapered vases

155. Pr of grey oriental vases, wet razor, Seiko plus 2 Swiza quartz clocks

156. Orange crate cont new 35mm camera kit, 3 sets of drill bits, tubs of tacks, torch, razor, readers digest DIY manual, scrap books, candles etc

157. Bottle Rene Florancy champagne

158. Blue p a case cont 12 prs gents shoes in good cond & 6 prs sandals

159. Black p a case cont jkts/coats

160. Blue p a case cont jkts/coats

161. Blue p a case cont gents clothing

162. Black t/c cont gents clothing

163. Burgundy t/c cont gents clothing

164. Black p a case cont gent clothing

165. Purple hardshell t/c cont gents clothing

166. Blue & green t/c cont lds clothing

167. Grey hardshell p a case cont lds clothing

168. Black p a case cont gents clothing

169. Gold & black holdall cont jkts/coats

170. Pb cont approx 100 ties & approx 20 belts

171. Lpb cont linen

172. Pb – 11 prs sunglasses, tinted safety glasses, 7 prs prescription specs & 14 cases

173. Pb 1914-1919 Victory medal & ribbon plus 2 ditto medals with no ribbons & Churchill crown

174. Pb gents Seiko date w/w on yellow metal bracelet strap, Seiko gents dress watch on y/m bracelet strap, verity watch no strap, sml penknife silver blade Sheffield 1904 & 5 prs cufflinks & pr earrings & cufflinks, brooch, tie clip & old 3d bits, pennies, half-crowns etc

 

LOT 175-194 REF: SU

175. Open metalwork decorative vase & similar lamp

176. Repro carved oak chiffonier with key

177. 2 Castle commercial ovens – dirty

178. 9 Part rolls & 3 full rolls material batting & lining

179. Pb 8 part rolls fabric suitable for curtains/cushions

180. Pb 10 part rolls fabric suitable for curtains/cushions incl velvet & silk

181. Pb 10 similar rolls

182. Pb 10 similar rolls

183. Pb 14 similar rolls

184. Pb 3 half full rolls fabric suitable for curtains/cushions

185. Pb almost full roll terracotta fabric

186. Pb almost full roll pale pink & white stripe fabric

187. roll of vilene extra heavy white sew-in interfacing

188. 11 Part rolls fabric suitable for curtains/cushions (in 3 bags)

189. 3 Boxes – oak painted, oak & metal rustic style & mahogany long box, PSP Tomb Raider game

190. Brown t/c gents clothing & 3 prs of trainers

191. Lge pb gents clothing

192. Alfred Meakin 1930s art deco marigold princess shape dinner wear 42 pieces comp – 3 graduated serving platters, 2 covered bowl, bowl, 4 cups, 6 saucers, sugar bowl, milk jug, cake plate, 6 dinner, 6 breakfast & 11 side plates (2 sizes)

193. Shelf of – boxed Wii fit plus, boxed doll photo frame, matching place mats & coasters

194. Krug Bauman lds w/watch s/s bracelet strap

 

LOT 195-202 REF: SC

195. * Zadig & Voltaire water resistant w/w on s/s bracelet strap

196. * Pb costume jewellery

197. * Pb African bead jewellery, 4 necklaces with mtchg bracelets, 2 bracelets, necklace, earrings & 2 bracelets to match

198. * Bundle 25 fabric & chain necklaces

199. * Bundle 19 fabric necklaces

200. * Pb stone set bottle stopper boxed, handbag mirror, embroidered bag, decorative elephant, sunglasses & prescription glasses

201. * 3 Gents w/watches

202. * Swarovski stone set pendant & chain n&b

 

LOT 203-207 REF: SU

203. Pr of dice in black pouch h/m 925

204. Pb 2 sml mustard pot spoons h/m 925, w/metal tiny magnifying glass, 2 h/m silver pill boxes & 2 x 1918 sixpence pieces

205. Matching bracelet & earring set in silver h/m 925 in gold coloured box & silver h/m 925 necklace in black pres box

206. Pb 5 silver/white metal rings, silver pendant earrings, 2 x chains & pendants, brooch & small stud earrings

207. Pb broken gold bracelet other w/metal jewellery, lds w/watch, trinket pots, empty jewellery boxes & Tamagotchi

 

LOT 208-260 REF: CE

 

208. 1,5 ltr Gordons gin (C1)

11 DITTO LOTS

209. 2 x 700ml Btls of Disarronno (C1)

11 DITTO LOTS

210. Box of 6x750ml Mateus Rose wine

211. Box of 6x750ml Martini Prosecco

212. 1 Ltr btl of Baileys (C1)

9 DITTO LOTS

213. Box of 5 Jacobs Creek Shiraz (red)

214. Box of 6 Jacobs Creek Shiraz

5 DITTO LOTS

215. Box of 6 Jacobs Creek Shiraz Cabernet

216. Box of 6 Campo Dorado Rioja

DITTO LOT

217. Box of 6 Marcel Hubert red wine

218. Box of Trivento Malbec red wine

DITTO LOT

219. Box of Castillero de Diableo sauvignon blanc (white)

220. Box of 12x660ml Cobra

9 DITTO LOTS

221. 2 x 700ml btls Sambuca

4 DITTO LOTS

222. Box of 6 Belcini Merlot (red)

9 DITTO LOTS

223. Pack of 12 x 650ml Kingfisher lager

9 DITTO LOTS

224. 1 box of 24 x 330ml Tiger lager

225. Pack of 12 x 649ml Tiger lager

9 DITTO LOTS

226. Box of 6 Vino Spumante Prosecco

3 DITTO LOTS

230. Box of 12 x 620ml Peroni

5 DITTO LOTS

 

236. Box of 6 Belvini Sauvignon blanc

5 DITTO LOTS

242. Box of 6 Yellow Tail Shiraz

6 DITTO LOTS

248a. Box of 6 Campo Viejo Rioja

5 DITTO LOTS

249. 1,5ltr Btl of Smirnoff vodka

5 DITTO LOTS

255. 1,5ltr Btl of Jack Daniels

5 DITTO LOTS

LOT 261-301 REF: SC

261. * Light brown p/a case cont gents clothing

262. * Red t/c cont gents clothing

263. * Black p/a case cont lds clothing

264. * Red p/a case cont gents clothing

265. * Purple p/a case cont gents clothing

266. * Brown p/a case cont lds clothing

267. * Black t/c cont lds clothing

268. * Black t/c cont lds clothing

269. * Blue p/a case cont gents clothing

270. * Brown Kangol case cont childrens clothing

271. * Blue p/a case cont lds clothing

272. * Black p/a case cont gents clothing

274. * Black & silver p/a case cont gents clothing

275. * Pink hardshell t/c cont lds clothing

276. * Black holdall cont lds clothing

277. * Black p/a case cont lds clothing

278. * Red holdall cont lds clothing

279. * Black & green p/a case cont childrens clothing

280. * Grey p/a case cont gents clothing

281. * Pink p/a case cont childrens clothing

282. * Grey p/a case cont lds clothing

283. * Blue p/a case cont childrens clothing

284. * Brown p/a cont gents clothing

285. * Burgundy holdall cont lds clothing

286. * Black p/a case cont African/Asian clothing

287. * Black & green holdall cont coats/jackets

288. * Gold hardshell t/c cont African/Asian clothes

289. * Black & brown holdall cont gents clothing

290. * Black t/c cont gents clothing

291. * Purple p/a cont African/Asian clothing

292. * Black hardshell t/c cont African/Asian clothing

293. * Black p/a case cont childrens clothing

294. * Purple p/a case cont African/Asian clothing

295. * Blue hardshell t/c cont mixed clothing

296. * Black & silver p/a case cont mixed clothing

297. * Pink hardshell t/c cont approx 35 flip flops/slippers

298. * Black holdall cont approx 15 gents trainers

300. * Red & black holdall cont approx 5 prs childrens shoes, 3 work     boots

301. * Grey holdall cont approx 7 lds trainers & 11 lds shoes

 

LOT 302-332 REF: SU

302. Samsung wireless audio soundbar HW-J250 n&b

303. Clear crate cont electrical leads & var remotes

304. Nintendo 3DS XL & NFC reader/writer both n&b

305. Sony Walkman n&b

306. Seagate Expansion portable drive 1tb for pc

307. Seagate Expansion portable drive 1tb for pc

308. 7 Logitech game pads F310 & 3 Xbox controllers

309. Turbo grafx entertainment super system & accessories

310. Sony digital book reader

311. 4 Logitech wireless mouse n&b, 1 Techair mouse, 2 Samsung slim portable DVD writer & 1 Xbox 360 media hard drives

312. Sega Saturn n&b, Sega back up memory & Sega gun & 3 games

313. Nintendo 64 console & 2 controllers, 1 new controller & 4 games

314. 2 Xbox Joytech with HD, 6 inch colour monitor & accessories

315. Nintendo 3DS XL n&b

316. Gameboy with printer & camera in wooden box

317. Gameboy colour & 4 games

318. Xbox 360 250gb n&b, 2 charger kits & high speed HDMI cable n&b

319. Black crate cont var leads, chargers & var other wires some new

320. Nintendo entertainment system nes version with 1 controller, 1 Nintendo Zapper & Super Nintendo Mario paint

321. Packard Bell computer tower, monitor, keyboard & mouse

322. Clear crate cont 47 DVDs & 10 CDs

323. Nintendo DS Lite with 2 carry cases

324. Sony book reader n&b & scart to HDMI adaptor

325. Nintendo 3DS charging cradle, AC adapter, 12 games & 2 wallets

326. Vax Rapide spring carpet cleaner

327. Pb cont 2 old Nokia phones, old Motorola & 2 Japanese figurines, Sony Dictaphone, 3 Heinz sandwich lunchboxes, 1 HP lunchbox & incomplete set of gemstones

328. 27 Var console games

4 DITTO LOTS

333. Lpb cont lds clothing

334. Lpb cont bedding, linen & towels

335. Lpb cont 8 jkts/coats

336. Pb cont 8 lds garments, pack of briefs, 2 prs tights & pr of slippers all new

337. Bounce back 10,5 tog duvet, cool cotton duvet cover & housewife pillowcase set new

338. Shelf of new/as new toiletries

339. 2 Green crates cont var books

340. 2 Orange crates cont kitchen bric a brac

341. Black crate cont var kitchen bric a brac

342. Smith Seymour Limited Sheffield stainless steel canteen of cutlery in original box

343. Black crate cont var teddies

344. Small oak Dutch dresser & mahogany fall front bureau

345. Ivory with gilt trim kidney shaped dressing table with triple mirror & wardrobe to match

346. 2 Pine shelf units (wall mounted), small corner shelf unit & pine bedside cabinet

347. Pine chest with 3 plus 2 drawers under & pine wall shelf unit with 2 drawers

348. Oak Dutch dresser

349. Mahogany inlaid box, 2 sml jewellery & miniature dressing chest with mirror

350. Sml oak chest with hinged lid & magazine stand

351. 3 Tier metal pot stand & painted plant stand

352. Stained pine sideboard with large black metal hinges

353. Windsor chair & other oak elbow chair (1 leg missing)

354. Old oak 3 legged spinning chair & old oak childs chair

355. Old Waterbury clock, 3 prints & bevel edged mirror

356. Oak corner cabinet

357. Samsung 40 inch TV

358. Brassware copperware as on shelf – Bellows letter rack, kettle, copper kettle, canon budda etc

 

359. Silver plate as on shelf – candelabra, goblets, galleried tray, dish, clock & oak barometer etc

360. Shelf of collectible tea pots, coffee jug etc

361. 2 Clocks – lge H J Norris decorative mantle clock & Polaris wall clock

362. Shelf of bric a brac & collectibles incl Elizabeth II Silver Jubilee mug, George V sml vase, old cutlery for child, various other items

363. Vintage mechanical hummingbird cigarette dispenser & storage box

364. 8 Various old bottles

365. 2 Shelves of bric a brac – vases, tankards, figurines, planters etc

366. Lge qty of decorative wall plates, covered bowl, trinket pot etc

367. Oval pine gate leg table (needs attention) & 2 cane elbow chairs

368. 2 Black crates bric a brac

369. Ronson lighter boxed, manicure set, Hohner mouth organ, old coins, piano tuning fork etc

 

LOT 370-397 REF: CE

370. Daewoo gas operated fork lift truck manufactured in 2000, model G15S, serial no C-3 00368 type LP w/o atch 1500kg D500mm – H3300mm

371. Rack bay cont 5 boxes of M8x30 hexagon set screw (approx total 1000), 7 boxes M20 f/nuts galv, 3 boxes M22 f/nuts BZP (qty not known), 4 boxes hex set M8x22 (qty approx 800), 5 boxes 4,2x38 pozi pan head self tapping screw (qty 2500), 5 boxes 4,0x60 zinc screws (qty 1000)

372. 33 Boxes 8x65 hex head bolts (approx 4000), 19 boxes 8x25 ditto (3800 approx)

373. 9 Boxes M12x122/123,5 19mm thread (approx 1350) plus 4 other boxes similar as on shelf

374. 10 Boxes M12x122/1235 19mm thread (approx 1250)

375. 34 Boxes 3/8 unc x 1142/112 blt bolts (approx 5950)

376. 27 Boxes ditto (4725 app) & 9 boxes M24x70 hex screwsets (approx 90)

377. 12 Boxes M8x20 pozi pan head machine screw (approx 9600) plus 9 boxes var similar

378. 16 Boxes ditto (approx. 12,800)

379. 15 Boxes cont double ended threaded bar

380. 12 Boxes cont double ended threaded bar, 4 boxes pozi flange head ab zinc & trivalent clear size 3,5x32 plus 12 boxes of var other screws

381. 12 Boxes of hex bolts grade 8,8, 5400 or flex set bolts grade 8,8 size M8x12 & 2 boxes of var other bolts

382. 24 Boxes cont flex bolts size 3/8 (qty 250 in a box)

383. 20 Boxes cont pozi pan head machine screws size M5x20 plus var other boxes of nuts & bolts

384. 4 Boxes of hexagon full nuts size M24, 27 boxes of pozi pan head machine screws size M5x20 & 6 boxes of M20 f/nuts s/l

385. 8 Boxes of hex bolts, grades, size 3/8-16 usc 96 avg qty 250 pcs, 16 hex ht bolts, grade 8,8 size M10x115,7/114,3 avg qty 200 pcs

386. 11 Boxes cont TO DRG NSD 4943 hex hd bolts size 200mm & var other boxes of bolts

387. 22 Boxes cont approx 4725 bolts

388. 28 Boxes cont var hex bolts all var sizes

389. 22 Boxes cont 4,400 hex bolts size M10x115

390. 22 Boxes cont var hex bolts of all sizes

391. 25 Boxes cont approx 4725 bolts

392. 25 Boxes cont approx.  4725 bolts

393. 24 Boxes cont var washers & hex bolts all var sizes

394. 20 Boxes cont var hex bolts all var sizes

395. 25 Boxes cont var nuts & bolts all var sizes

396. 7 Boxes cont 4,200 screws size M6x90/15

397. 2 Crates cont var bolts

398. Yellow 2000kg pump truck

2 DITTO LOTS

ALL VEHICLES TO BE SOLD AT 12 NOON

 

401. Black Mercedes B Class diesel – Reg PX55 RCC, with MOT till 12 September 2018 with key and registration docs

 

LOT 402-433 REF: SU

402. Pine cupboard converted into a computer desk

403. Pine cupboard with 2 shelves

404. Pine chest of drawers with 5 drawers under, pine bedside cabinet & small wicker set of drawers

405. African themed print in brown frame

406. African themed print in brown frame

407. 3 Hair roller sets – Remington, Revion & Diva plus a bag cont roller clips

408. 1 Cast iron 5 light candle style chandelier & 1 smaller chandelier

409. 5 Metal 2 light candle style wall lights

410. Green crate cont digital video recorder, 2 CCTV cameras, var leads & Sony Walkman cd player

411. Purple crate cont var leads & electrical items inc small computer speakers, HD indoor Ariel & Freeview box

412. Grey crate cont var leads, 3 microphones, BT caller display

413. Lounger chair, foldable table, toilet seat n&b

414. Blue crate cont jump leads, var garden tools, electric glue gun

415. 2 Tennis rackets – Dunlop & Babolat in carry case with 4 tennis balls

416. Wine rack, candle stick holder, Adam & Eve lamp, planter & Michael Jordan picture quote

417. Clear crate cont 65 unchecked DVDs

418. Green check bag cont pr of Hunter wellies, 6 childrens soft toys, 2 books, the complete James Herriot All Creatures Great & Small & 3 bags

419. Black & orange m/b with full suspension & 21 gears plus green Apollo m/b with 15 gears

420. Yamaha recorder in case & lyric stand

421. Victorian childs chair

421a. Basketball hoop & backboard plus 3 golf clubs

422. Drop leaf breakfast table on wheels & picture frame

423. Childrens pool/snooker table & my music world kids guitar & microphone stand (microphone missing)

424. AGV crash helmet & rain master motorbike gloves plus Frank Thomas motorbike jacket

425. Primax 1R gas monitor

426. MSA 9220 control unit

427. MSA ultrasonic 15-5 gas leak detector

428. Ultima XE gas monitor & MSA gas valve

429. Lge rabbit hutch & pen

430. Mamas & Pappas buggie with carry cot

431. Childs electric go kart & Spiderman scooter

432. Shelf cont 6 decorative dinner plates & var bowls, cups & saucers

433. Popcorn machine & pull along trolley

434. Shelf cont var cups, saucers & plates

435. Shelf cont var cups, saucers & plates

436. 2 Drawer green filing cabinet

7 DITTO LOTS

444. 4 Filing cabinets 2 x brown 2 drawer, brown 4 drawer & 1 other 3 drawer

445. Leuther drunk beige

446. Blue metal trunk

447. Garden umbrella (red with silver top) & 1 other lge garden umbrella

448. 2 Gazebos (complete with instructions)

449. Folding cake stand, 2 small folding wooden tables & metal shoe rack

450. Wood effect trunk & Lloyd loom style stool (pink cushion)

451. 5 Var pictures & 30 var picture frames different sizes new

452. PB 27 x Sticks of computer ram

453. Plastic container foreign banknotes & coins

454. Pb cont Fellows laminator, cork globe, skipping rope with calorie counter, remote control switch set, HDMI cable & pack of 2 protective device screens mostly all new & packaged

455. Pr of figure skates in carry bag blades have guards fitted – 245 printed on sole of boot

 

LOT 456-498 REF: REDUNTANT STOCK

456. 5 Var lds tops/blouses/jmps (new/sample)

12 DITTO LOTS

469. Tunic & mtchg trs, 2 beach type dresses & 2 other dresses (new/sample)

470. 4 Lds dresses (new/sample)

11 DITTO LOTS

482. 9 Var lds skirts (new/sample)

483. 10 Var lds skirts (new/sample)

484. 5 Prs lds trs/jeans (new/sample)

5 DITTO LOTS

490. 3 Knitted jkts/cardigans, gilet & jkt (new/sample)

491. Girls grey d/breast coat & camel coloured duffle coat age 6-7 yrs (new/sample)

492. 2 Duffle coats – grey & camel 6-7 yrs (new/sample)

493. 2 Girls ponchos, 4 trs/leggings, 2 jumpsuits 6-7 yrs (new/sample)

494. 2 Girls jkts & 3 skirts ages 4-5 (new/sample)

495. 2 Girls skirts, 3 dresses & 3 cardigans (new/sample)

496. 4 Girls dresses, 4 girls tops (new/sample)

497. 4 Girls dresses, 4 girls tops (new/sample)

498. 2 Girls dresses, 5 jumpers & cardigan (new/sample)

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

ALL VEHICLES TO BE SOLD AT 12 NOON AND ARE SUBJECT TO 10% BUYERS PREMIUM +VAT

 

401. Black Mercedes B Class diesel – Reg PX55 RCC, with MOT till 12 September 2018 with keys and registration docs

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

"R F Greasby (London) Limited" - 211 Longley Road, Tooting, London SW17 9LG - Telephones: 020-8672-2972, 020-8682-4564

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (24)