hammer

Auction

Viewing for next auction

Monday 20th May 11:00am - 4.45pm

Tuesday 21st May 8:30am - 9.30am

 

 

 

PLEASE NOTE NO UNDER 16s ONSITE AND BIDDERS MUST BE 18 OR OVER

THANK YOU

Regulamin

1. Auctioneers sprzedawać jako środki do sprzedającego i jako takie nie są odpowiedzialni za niewykonanie przez sprzedającego lub kupującego.
2 . Sprzedający gwarantuje prowadzącym aukcje i do odbiorców , że jest onprawdziwym właścicielem parceli lub jest odpowiednio upoważnione do sprzedania wiele przez prawdziwego właściciela i jest w stanie przekazać dobrą i tytuł do handlowej partii wolnej od wszelkich roszczeń osób trzecich . Sprzedający zabezpieczyAuctioneers ich pracowników i agentów , a kupujący przed uszkodzeniami straty lub zobowiązania poniesione przez nich w wyniku dowolnego zamka powyższej gwarancji ze strony sprzedawcy , co wyniknie w tym wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Auctioneers lub ich w kontaktach z takiego roszczenia.
3 . () Wszystkie oświadczenia w katalogach , reklamach lub broszurach nadchodzących sprzedaży jak do wszelkich kwestii, określonych w ( b ) i (c ) poniżej wypowiedzi opiniami i nie są , ani nie mają one być traktowane jako , stwierdzeń lub oświadczeń o fakt . Ilustracje w katalogi, reklamy lub sprzedaży broszur o zbliżających się wyłącznie do przewodnictwem zamierza nabywców i nie mogą być traktowane pod względem tonu i koloru lub muszą ujawnić niedoskonałości w każdej partii . Zamierzające kupujący muszą upewnić się , przez inspekcję lub w inny sposób , jak do wszystkich spraw , co do fizycznej opisem ewentualnych części i co do tego, czy każda partia została naprawiona .
( b ) Anisprzedawca ani Auctioneers są odpowiedzialne za poprawność wszelkie oświadczenia co do autorstwa , pochodzenia, wieku , daty, atrybucji , autentyczności lub pochodzenia każdej partii , czy innych obszarów opisem.
( c ) Anisprzedawca ani Auctioneers ponosi odpowiedzialności za usterki lub wady w każdej partii .
( d ) Anisprzedawca ani Auctioneers ani żadna osoba, w ich zatrudniać , zrobić lub mieć żadnych uprawnień do podejmowania żadnych oświadczeń ani gwarancji , ani nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek reprezentacji lub gwarancji lub oświadczenia w katalogi, reklamy lub broszury o nadchodzących sprzedaży lub grafiki znaku.
4 . W Auctioneers ma prawo według własnego uznania , do odmowy wstępu do pomieszczeń lub uczestnictwa w ich aukcjach przez dowolną osobę .
5 . W Auctioneers mieć absolutną dyskrecję bez podania przyczyny do odrzucenia oferty , aby podzielić żadnej partii, łączenie dwu lub więcej partii , do wycofania jakichkolwiek wiele z aukcji , w przypadku sporu znosić wszelkie dużo dla aukcji ponownie.
6 . Sprzedawca ma prawo przed aukcją umieścić cenę minimalną na dowolnym terenie . Cena wywoławcza raz umieszczony przez sprzedającego nie może być zmieniony bez zgody Auctioneers . W przypadku, gdycena wywoławcza została umieszczona jedynieAuctioneers mogą licytować w imieniu sprzedawcy . W przypadku, gdy nie został umieszczony rezerwy , sprzedający może licytować osobiście lub za pośrednictwem dowolnej osoby .
7 . Wszelkie spory , jak do każdej oferty będą rozstrzygane w absolutnej uznania aukcyjne . Każdy oferent uznaje się działać jako zleceniodawcy , o ile nie jest w mocy,pisemne potwierdzenie przez Auctioneers , że działa jako agent w imieniu nazwisku mocodawcy .
8 . Najwyższą cenę do przyjęcia przez Auctioneers jestnabywca . Jeżeli w trakcie lub bezpośrednio po sprzedaży działki ,Aukcjoner uważa, że​​sporu lub że istnieje inny powód robi on / ona może w jego uznania natychmiast pakowane partii ponownie do sprzedaży lub , alternatywnie , że będzie jedynym arbitrem w sporach między dwoma lub więcej oferentów, a jego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich zainteresowanych.
9 . Prowizja kupującego 18% zostanie dodane do wszystkich ofert w części, z wyjątkiem samochodów osobowych lub o ile nie zaznaczono inaczej . VAT dodaje się bid końcowemu do takiej zlecenie , w razie potrzeby .

10Jnabywca podaje do Auctioneers jego nazwisko i adres , a jeżeli jest to wymagane swój bank lub inne odpowiednie referencje . On może być zobowiązany do zapłaty niezwłocznie całości lub części ceny zakupu , a jeśli tego nie zrobi , więcczęść lub części , może w bezwzględnego uznania aukcyjne należy umieścić ponownie i ponownie sprzedawane.
11 . Nie wiele może być przeniesiony, a żaden wiele zostać usunięte w czasie sprzedaży , a pieniądze ich nabycia lub bilans musi być zapłacona w całości przed usunięciem takiej partii .
12 . Nabywcy będą płacić za swoje losy i usunąć na własny koszt i ryzyko, tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie przez godzina szesnastadzień po sprzedaży . Wszelkie partie nie opłacone i usunięte przez nabywcę do tego czasu może być odsprzedane przez Auctioneers albo w drodze umowy prywatnej za wszelką cenę i bez zastrzeżeń w ich lub jakiejkolwiek innej sali aukcyjnej . Wyboru dla każdego bilansu wpływów z ponownej sprzedaży pozostałych po odjęciu równowagę ceny zakupu płaconej przez nabywcę, oraz wszystkich innych kosztów i wydatków związanych z partii zostaną opublikowane na ryzyko kupującego do nabywcy na jego ostatni znany adres . Jeśli wpływy z odsprzedaży są niewystarczające, aby pokryć różnicę w cenie zakupu i wszystkie inne koszty i wydatkinabywca zobowiązany jest do zapłaty kwoty niedoboru niezwłocznie na żądanie prowadzącym aukcje .
13 . Jeśli Auctioneers zdecydujesz się przechowywać dużo lub spowodować, że być przechowywane , czy w ich własnych pomieszczeniach lub w innych będzie to na wyłączny koszt nabywcy i partii zostanie wydana dopiero po całkowitej zapłaty ceny zakupu , rezerwy na koszty z usuwania , przechowywania i ubezpieczenia ( jeśli w ogóle ) i wszystkie inne koszty poniesione w związku z partii . W Auctioneers mogą naliczyć odsetki w wysokości 2% powyżej stopy bazowej Barclays Bank plc od czasu do czasu na cenie zakupu , w zakresie pozostaje niezapłacona na więcej niż siedem dni od daty sprzedaży .
14 . Lokale w wielu nie przechodzi na nabywcę , dopóki nie uiści ceny nabycia w całości, aledużo jest na ryzyko kupującego we wszystkich aspektach od upadku młotka . W Auctioneers ma prawo do zastawu na każdej sprzedanej partii , ażcena nabycia została uiszczona w całości przez nabywcę , a ponadto prawo do tracą pieniądze zdeponowane w spłacie części.
15 . Wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu lub jakiejkolwiek partii lub części ich części przez nabywcę zostanie naprawione na koszt kupującego . Ani Auctioneers , ani ich pracownicy lub agenci są po terminie określonym w pkt 12 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju , czy skutkiem zaniedbania lub w inny sposób , a każda partia jest pod ich opieką lub pod ich kontrolą .
16 . Sprzedający upoważnia Auctioneers odliczyć prowizję od ceny zakupu .
17 . W Auctioneers przekaże wpływy ze sprzedaży do sprzedawcy nie później niż miesiąc po zakończeniu aukcji .
18 . W przypadku, gdysprzedający anuluje instrukcje do sprzedaży, a Auctioneers Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 10 % wartości aukcyjne, następnie ostatni kosztorysowej ceny aukcji majątku wycofanego , plus VAT i przechowywania.
19 . Jeżeli jakakolwiek partia nie sprzedawać,Auctioneers zawiadomi sprzedawcy odpowiednio . Sprzedawca dokona uzgodnień albo ponownie oferują wiele ogłoszeń lub zebrać dużo i płacić prowizji w wysokości 5% ceny wywoławczej . Jeśli takie rozwiązania nie są : -
( i) w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia ,sprzedawca będzie odpowiedzialny za koszty usuwania , przechowywania i ubezpieczenia
( ii) w terminie trzech miesięcy od powiadomienia, Auctioneers będzie miał prawo do sprzedaży w drodze publicznej licytacji dużo bez zastrzeżeń i do odliczenia od ceny zakupu jakiejkolwiek kwoty ze względu na Auctioneers tym usunięcia , koszty magazynowania i ubezpieczenia , prowizji z tytułu pierwsza aukcja i prowizja od sprzedaży w drugiej aukcji i innych uzasadnionych wydatków przed nawracającą równowagę do sprzedawcy .
20 . Nie można zagwarantować, że dostawcy czasu antenowego będzie podłączyć dowolny telefon komórkowy zakupiony na aukcji .

Sold Last Auction

Next Auction

AUCTION TUESDAY 21ST MAY 2019 SALE COMMENCING AT 9.30AM, VIEWING FOR THIS  SALE ON MONDAY 20TH MAY BETWEEN 11:00AM & 4:00PM ALSO 1 HOUR PRIOR TO AUCTION.

PLEASE NOTE THAT ALL ITEMS MARKED * ARE SOLD INCLUSIVE OF VAT ON THE HAMMER PRICE

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

PLEASE MAKE SURE YOU CHECK ALL YOUR LOTS BEFORE YOU LEAVE THE PREMISES AS MISTAKES CANNOT BE RECTIFIED ONCE YOU HAVE LEFT THE PREMISES

PLEASE NOTE BUYERS PREMIUM IS APPLICABLE ON ALL GOODS AT THE RATE OF 20% PLUS VAT.

LOT 1-11 REF:SU

1. 2 Garmin sat navs with 1 lead

2. 2 Amazon Fire (1 screen a/f)

3. Nokia Green Lumia RM974 in flap case 357163063701382

4. Asus X53U laptop s/n C4N0CJ77901517B

5. HP Pavilion slimline S5000 computer

6. Mixed lot comp of 3 Sony phones, LG (no battery), 4 USB items wifi/Bluetooth & new 64gb SD card

7. White iPhone 5C A1507 358546052438819 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

8. Pb of costume jewellery etc (some new items), 2 prs sunglasses & 2 cases

9. Pb of 9ct Figaro charm bracelet, white stone, 9ct ring & other rings (1 is silver)

10. Lenovo Thinkpad R Series R61i laptop s/n L3-R4887

11. Lenovo Ideapad 110-15ACL laptop in laptop bag with power lead & mouse plus

 

LOT 12 REF:RW

12. * Asus UX305F notebook laptop s/n F9N0CJ094191406

LOT 13-27 REF:SC

13. * Lenovo X270 Thinkpad laptop NO SSD s/n PC-0T7CRE18/03

14. * Apple Macbook Air A1466 NO SSD s/n C02KX1GEF6TS

15. * HP Elitebook NO SSD s/n L8K51AV

16. * HP Elitebook 840 in zip case s/n BCALN106B3F6MOM

17. * Dell Latitude 7280 NO SSD s/n ZBXVFH2

18. * Acer Aspire 3 laptop s/n A315-51-P51H

19. * Lenovo T450 Thinkpad laptop in zip case s/n PC-05U6JD

20. * Macbook Pro mod A1502 s/n C02RKP4WFVH3

21. * Macbook Pro mod A1398 s/n C02PVV9EG8WP

22. * Cream crate of laptop bags, cases & other device cases/covers

23. * Pb of iPhone USB leads & wall plugs

24. * Pb of 4 Apple laptop chargers

25. * Pb of var mobile phone cases/covers

26. * Pb of 5 laptop chargers – Dell, HP etc

27. * iPad A1566 DMPPN86BG5VW

 

LOT 28 REF:SU

28. A/F mobile phone lot comp of 4 Nokia phones, retro Nokia cell phone with 2 batteries & One2One M301 with charger & 2 batteries

 

LOT 29-31 REF:PO

29. * Pb of 9 Sony & 7 other brand MP3 players

30. * Pb of 12 MP3 players, iPod Nano & 1 Sony Discman

31. * Tronsmart 40 watt portable speaker, network cable test kit, IQOS vape & Garmin Edge 100 gps

32. Childrens PJMasks collectible figures & 6 of the Ugglys pet shop

33. 2 5l Floral Freshness comfort

34. 5l 2 in 1 Bold lotus flower water lily

35. 5l 2 in 1 Bold lotus flower water lily

36. 5l Flash all purpose cleaner

37. 2 5l Machine dishwash

38. 600 English tea bags

39. Shelf cont var finger bandages, edt Charlie & other cosmetics

40. Black tall corner unit

41. Gold framed rectangular mirror

42. 2 Spinning wheels (1 damaged)

43. Modern low sideboard with 3 cupboards under

44. Pine sideboard with 2 drawers & 2 cupboards under

45. Cast iron free standing scales & brass candelabra

46. Black lacquered carved front cabinet with inlay

47. Black lacquered chest on ball & claw feet with 3 drawers under

48. Boxed silver EP 6 x spoons & sugar tongs

49. Boxed spoon & fork set plus lge serving spoon

50. Pewter set inc 4 cups, saucers & small bowl

51. 5 Silver trays some are EPNS & silver bowl with glass insert

52. Shelf cont var silver plated items incl tea pots, christening cup, silver tankard

53. Shelf cont 4 candle holders, candle snuffer, keepsake box, silver cup holder with blue glass cup

54. Black pot stand & decorative jug & matching lidded jar with handles

55. Gents wristwatch Barkers of Kensington Mega Sport blue - s/steel back, tachymeter bezel, scissor hands, 5 differentiated crowns, quartz battery, water resistant 30m, 12/24 time format, day, date, month, alarm & chime, stop watch, back light function for night vision, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 515,00

56. Gents wristwatch Barkers of Kensington Automatic Rose - centurion white indices, antique rose colour with matching hands, high Grade Tobacco Brown strap, open dial skeleton case back, minute and 24-hour counter seconds hand, counter sun and moon display for night and day, new in presentation box with 5-year warranty RRP 525,00

57. Gents wristwatch Barkers of Kensington Regatta Black - white dial with 3 Swarovski crystals, quartz battery, s/steel back, gold colour strap & textured crown, 30m water resistant, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 315,00

58. Gents wristwatch Barkers of Kensington Regatta Black - black dial with 3 Swarovski crystals, quartz battery, s/steel back, gold colour strap & textured crown, 30m water resistant, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 315,00

59. Gents Wristwatch Barkers of Kensington Automatic steel - centurion white dial, Etonian blue indices with matching hands, Edwardian silver colour, high grade tobacco brown strap, open dial functions, skeleton case back, minute and 24-hour counter seconds hand, counter sun and moon display for night and day, new in presentation box with 5 year warranty RRP 525,00

60. Gents wristwatch Barkers of Kensington Premier Sport blue - blue with orange/white detailing 3 functioning dials individually windowed, scissor hands, quartz battery, s/steel back, rotating bezel & 5 classic crowns, 30m water resistant, 12/24 time format, alarm & chime, stop watch & back light for night vision new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 455,00

61. Gents chronograph wristwatch Barkers of Kensington Mega Sport black - s/steel case with tachymeter bezel & orange detail, quartz battery, 3 windows, 5 crowns, water resistant 30m, 12/24 time format, day, date, month, alarm & chime, stop watch & back light for night vision, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 515,00

 

 

62. Gents wristwatch Barkers of Kensington Aero sport Black - jet black dial with metal indices for easy viewing, each function is individually windowed, three dials in total, watch case is framed with tachymeter top ring, contains 5 crowns, beautifully designed with textured finish for easy-touch settings, water resistant 30 M, 12/24-time format, day, date and month features, alarm and chime, stop watch, watch back light function for night vision, new in presentation box with manufacturers 5 year warranty RRP 425,00

63. Gents wristwatch Barkers of Kensington Automatic Rose - centurion white indices, antique rose colour with matching hands, high grade tobacco brown strap, open dial skeleton case back, minute and 24-Hour counter seconds hand, counter sun and moon display for night and day, new in presentation box with 5-year warranty RRP 525,00

64. Gents wristwatch Barkers of Kensington Turbo Sport - textured white, 3 functioning dials individually windowed, scissor hands, quartz battery, s/steel back, moving bezel framing the watch case, 5 crowns with textured finish for easy-touch settings, metal/rubber strap, 30 M water resistant, 12/24 time format, day, date, month, alarm & chime, stopwatch & back light for night vision, new in presentation box with manufacturers 5year warranty RRP 425,00

65. Gents chronograph wristwatch Barkers of Kensington Mega Sport black - s/steel case with tachymeter bezel & orange detail, quartz battery, 3 windows, 5 crowns, water resistant 30 M, 12/24 time format, day, date, month, alarm & chime, stop watch & back light for night vision, new in presentation box with manufacturers 5year warranty RRP 515,00

 

LOT 66-86 REF:CE

66. Fishing tent with umbrella complete in Aqua Products bag

67. Green Dave Lane fishing bag cont 2 12ft Dynamo carp rods & 2 fishing reels

68. Green Dave lane fishing bag cont 1 12ft Energie carp specimen rod & fishing reel

69. Green Fox Royale 4 rod holdall cont 2 var rods, 1fishing umbrella & baiting pole & 1 reel

70. 1 Pole rod , 1 silver bass rod 11ft & 10ft carp match rod

71. Gardner unhooking mat, 2 weighing nets & 11ft Avanti gold medal power margin rod

72. 12ft 2 Pce deadbait powerspin rod

73. 3,30mMax performance carp rod

74. 9ft Rebel spin rod & 11ft Zebco rod

75. Procat MK3 bait boat with 2 batteries, charger & green case

76. Unhooking mat, 3 landing mats, weighing mat & bivvy in holdall

77. Fishing camping equipment & tent in aqua carry case

78. Bait barrow cont cooking equipment & 2 landing nets

79. Chub adjustable fishing chair & 1 other chair

80. Giant chill out fishing bedchair

81. 2 Man tent in aqua carry case

82. Fishing umbrella in carry case complete with pegs

83. Horizon fish finder with aqua case

84. 3 Fishing bags cont var weights hooks & var other fishing equipment

85. Green fishing bag cont var fishing equipment & var bait

86. Black Snowbee bag cont 41 var fishing lures

 

LOT 87-106 REF:YP

87. * 18 Gear silver TR1 Trax m/b

88. * Blue 18 gear XC26 Apollo m/b with front suspension

89. * Black 18 gear Raleigh bike

90. * White 18 gear Me to You m/b with front suspension

91. * Yellow & black 18 gear Sunn racer bike

92. * Black 21 gear B Twin m/b

93. * Black 18 gear Shockwave m/b with front & back suspension & disc brakes

94. * Grey 18 gear m/b no name

95. * Black 18 gear Ammaca lds m/b

96. * Green 18 gear pioneer trail Raleigh m/b

97. * Blue 21 gear Ltd Edition Carrera m/b

98. * Black 21 gear Aero m/b with front & back disc brakes

99. * Purple/white 21 gear Dunlop m/b with front & back suspension & disc brakes

100. * Grey 21 gear Trek m/b

101. * Black Boss 12 gear m/b with front & back disc brakes & suspension

102. * Red 21 gear Specialized m/b no front wheel & grey 18 gear Magna m/b

103. * Childs Frantic m/b with front suspension & blue 18 gear Raleigh m/b no front wheel

104. * Grey 21 gear Silver Fox m/b with front suspension

105. * Silver Shockwave m/b with front & back suspension

106. * Shelf cont 3 cans of Fosters, 1 can Perla, 7 btls of Budweiser, btl of Sauvignon Blanc Mountain, 20cl btl of Smirnoff vodka & 70cl btl of Jim Beam

 

LOT 107-166 REF:SU

107. White Beko washing machine in very good cond

108. 2 x 6 Drawer white modern shelving units

109. 2 x 5 Drawer white modern shelving units

110. 2 x White modern chest of drawers

111. Black hard shell p a case cont lds clothing

112. Black p a case cont gents clothing

113. 2 Cabin p a cases red & blue cont Childrens clothing

114. 2 Cabin p a cases black & blue cont Childrens clothing

115. 2 Black cabin p a cases cont Childrens clothing

116. 2 Grey cabin p a cases cont Childrens clothing

117. 2 Cabin p a cases black & silver cont Childrens clothing

118. 2 Cabin p a cases red & black cont Childrens clothing

119. Black cabin p a case cont Childrens clothing

120. 2 Green crates cont Childrens toys

5 SIMILAR LOTS

126. Clear crate cont var Childrens toys

127. Green & orange crate cont var books

128. 3 Green crates cont var books

129. Green crate cont Childrens toys

130. Childrens electric motorbike

131. Lge pb cont var Childrens soft toys

132. Folding fishing chair n&b

133. No lot

134. 3 Crates cont kitchen ware – cups, glasses, plates etc

135. 2 Cool boxes

136. LG 230w high performance mini hi-fi system

137. Brother knit ribbing attachment boxed may not be new

138. Toyota sewing machine

139. Velbon DF 50 tripod

140. White modern storage units

141. 3 x Pine effect storage units

142. 3 Pine chest of drawers with 3 drawers un der

143. Black carry case cont 2 tripods & 2 speaker stands

144. Purple p a vanity case & a purple case cont var make up some may be used

145. Orange crate cont DVDs & CD (unchecked)

146. Orange crate cont arts & crafts items

147. Black X Aocker games chair

148. Grey & blue crate cont Matsui VHS player var remote control & extension leads

149. Pb cont var chargers & leads

150. Pb cont 2 PVP digital pocket systems with 2 games

151. Black & blue crate cont 16 Nintendo DS games, 5 Playstation 3 games, 3 Xbox One games, 5 PC games, 2 Sony wireless controllers, Sega Mega Drive (no leads) & wireless guitar controller

152. Pb cont innotab 3S, Vtech childs camera & polaroid PDC 25030 digital camera

153. HP Photosmart A526, Technika CD player, Artiva 5,8 inch LCD monitor DVD player, alarm radio clock & Bush CD/radio player

154. Orange crate cont used toiletries

155. Pb cont 2 prs of hair straighteners, pr of curling tongs & and iron

156. Black p a case cont childrens/lds clothing

157. Black p a case cont childrens/lds clothing

158. Blue cabin case p a case cont 15 prs childrens trainers & 2 prs lds shoes

159. 2 Black cabin p a cases cont mixed clothing

160. 15 Var bags/rucksacks

161. Clear crate cont hand tools & set of jump leads etc

162. 2 Wicker moses baskets

163. Lge pb cont bedding & towels

164. HP Pavilion slimline PC tower & 2 keyboards

165. Blue crate cont TMax T5 & TMax T4 circuit breakers

166. Lge pb cont 10 var coats/jkts mostly childrens

LOT 167-260 REF:XP

 

167. * Silver p a case cont mixed clothing

168. * Black p a case cont lds clothing

169. * Green case cont mixed clothing

170. * Black case cont gents clothing

171. * Black t/c cont gents clothing

173. * Red p a case cont gents clothing

174. * Black Aprilia t/c cont gents clothing

175. * Black holdall cont gents clothing

176. * Pink t/c cont gents clothing

177. * Yellow holdall cont gents clothing

178. * Green rucksack cont gents clothing

179. * Silver t/c cont gents clothing

180. * Black t/c cont lds clothing

181. * Brown t/c cont gents clothing

182. * Black t/c cont lds clothing

183. * Pink t/c cont gents clothing

184. * Grey holdall cont gents clothing

185. * Lpb cont 10 var coats/jkts

* 7 DITTO LOTS

193. * Lpb cont 8 car coats/jkts

194. * Mac Allister high pressure washer & Karcher high pressure washer

195. * Honda F3200 power systems generator

196. * Jonsered GT 26L petrol strimmer

197. * Jonsered GT 26L petrol strimmer

198. * 1100w Combi Vac cleaner & Hetty hoover

199. * Silver 2200w Boiler Inox s/n 8-2155021 with attachments

200. * 110v 24 Litre air power compressor

201. * 2 Welding trollies

202. * GXV3275 Enterprise multimedia phone for android RRP 274,00

203. * Kardashian beauty ceramic hair straighteners

204. * Stealth O Cam STC0 IRI infrared digital waterproof camera

205. * 3 Motorola MTP 850 2 way radios

206. * 3 iCom 2 way radios with 2 charging cradles

207. * Grey crate cont assorted car & other aerials, cable attachments, Halfords battery charger, 1 other 12v charger & boxed Bluetooth earpiece

208. * Borg & Overstrom mains water tower & 2 boxed TV wall stands

209. * Carton of assorted internet hubs, ADSL links, ethernet cables etc

210. * Pb of 11 var portable speakers USB power bank, google smart switch

211. * Pb of lighters

212. * Aluminium & wood modern bow dismantled in hard carry case with carbon stabiliser

213. * Barnet-Panzer cross bow (unstrung) & a/f hover board

214. * Portable tower speaker & green crate of other mini speakers, VGA dual switch CCTV camera mount & other small electricals

215. * 3 HP 4600 lazer jet toner cartridges

216. * Peugeot TEP 92 by Active vehicle garage monitor unit with associated leads in blue case

217. * 3 Tubs 425 tablets Xellerate branch chain amino acid supplements

218. * 4 300g Tubs of apple green optimum nutrition pre workout

219. * 4 plastic mop buckets & 3 Vauxhall windscreen wiper replacements & 3 feather dusters

220. * 7 New & packaged garden secateurs & a 3 pce Vanilla Dip butt plug gift set

221. * 350lb Ferno stair assist trolley chair

222. * 350lb Ferno stair assist trolley chair

223. * Lpb cont 7 grey plastic adjustable desk foot rests & 2 unknown make retractable parcel shelf

224. * 2 Golf bags grey, black & blue cont 21 var brand golf clubs

225. * 4 Part rolls of furniture/household fabric & 4 shopping trollies (only 3 have bags)

226. * Mixed lot comp of packaging banding, 4 cartons of paper, reel, carton of sheets of red film, a 36 inch Rotatrim trimmer

227. * Twin site lamp, extension reel, multi junction block & 2 LED over head lamps

228. * 2 Plastic crates yellow/clear cont childrens toys, 2 childrens red plastic chairs, plastic tubs, cookware & flexible waste pipe

229. * Wulfsport blue moto x helmet

230. * Performance cordless drill set in carry box, B&Q 240v drill & 18v Metabo battery

231. * Recording lot comp Mitsubishi video copy processor, Vectus multi channel digital recorder, DVD player, Sance LCD video player screen & BT RXD HDSL unit & clear view controller module

232. * Lpb of var phone & other device cases/covers plus a pb cont approx 70 phone cases

233. * 2 Yellow crates & 1 grey crate of bric a brac, electrical items, tent, books etc

234. * 200 Lambert & Butler original silver

235. * 150g of Amber Leaf original rolling tobacco

* 4 DITTO LOTS

240. * 60 Marlboro Gold, 20 Benson & Hedges, 20 Sovereign Sky Blue, 20 Mayfair Sky Blue & 90g of Amber Leaf Original tobacco

241. * 7 x 888ml Btls of Ariel excel gel

242. * Shelf cont var toiletries used & new

243. * Yellow crates cont var deodorant & other toiletries

244. * Orange crate cont var jack plugs, relay amps, relay timer delay, wheel nuts, var oil filters, Hyundai brake pad kits & wiper blades

245. * Shelf cont 35cl btl of Imperial Vodka, 3 btls of Kronenbourg, 4 cans of Kronenbourg var others

246. * 700ml Btls of Jagermeister & 500ml btl of Jagermeister

247. * 2 700ml Btls of Baileys

248. * 70cl Btl of black forest cherry Schnapps

249. * 700ml Btl of Absolut vodka

250. * 70cl Btl of Smirnoff vodka

251. * 70cl Btl of Smirnoff vodka

252. * 700ml Btl of Brighton gin

253. * 700ml Btl of Brighton gin

254. * 70cl Btl of Warner Edwards honeybee gin

255. * 70cl Btl of Bells whisky

256. * 35cl Btl of Courvoisier

257. * 700ml Btl of Haig Club whisky

258. * 2 75cl Btl of Prosecco & 2 btls of Blossom Hill

259. * 750ml Btl Cabernet Sauvignon, 750ml btl Hardys Shiraz, 750ml btl Pinot Grigio, 75cl btl Limetree, 75cl btl of Blossom Hill

260. * Lpb 17 var gents trainers

 

LOT 261-287 REF: SC

261. * iPhone 5S A1457 s/n DX3Q6563FFG9

262. * Samsung Galaxy S6 SM-G92DF imei 354901071249065

263. * Samsung Galaxy Trend 2 Lite SM-G318H imei 359890064748537 & Nokia 909 Windows phone imei 357254056209259 (screen a/f)

264. * Amazon Kindle Fire & Kindle 4 in black case

265. * Amazon Kindle Fire in black case

266. * Lenovo TB3-710F tablet

 

LOT 267-272 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

267. * Samsung Galaxy A5 imei 352602/09/636319/4 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

268. * Huawei mobile phone imei 869355032081703 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

269. * Samsung Galaxy J3 6 SM-J320FN imei 352814/09/001834/0 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

270. * Samsung Galaxy J3 6 SM J320FN imei 355754/08/466936/8 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

271. * Motorola mobile phone model XT1675 imei 351870080305130, Nokia 2310 imei 356447/01/4465/0 & Nokia 1616-2 imei 354302/04/086668/5 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

272. * 3 iPhone 5S (2 screens a/f) s/n F17MVYPBFFGC, DX4PQ0GFFG8, DX3QRXEQFFG8 & 6 Plus s/n F2LNK7BKG5QW (screen a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

273. * Pb pr Beats Studio wireless headphones (need attn) & 1 other pr headphones

274. * Bose Quiet Comfort 35 wireless noise cancelling headphones

275. * Panasonic Lumix DMC-TZ80 digital camera in case & Fujifilm JX310 digital camera with USB lead in case

276. * 3 Pbs cont 42 prs prescription glasses, pr prescription sunglasses, 12 prs sunglasses & pr Bolle safety glasses

277. * Pr Michael Kors Adrianna I MK1010 110011 54 sunglasses, black frame with gold arms, grey lens

278. * Oakley Holbrook 009377-0355 sunglasses black ink frame, prizm jade lens, with Oakley soft pouch & Polaroid zip case

279. * Pb costume jewellery plus 2 vapes – Blade & Aspire K4

280. * Pb pr gold stud earrings, Pandora charm, & ring (needs repairing), silver ring, pendant & w/m ring

281. * Rotary gents chronograph watch on bracelet strap

282. * Storm gents w/w on bracelet strap, Daniel Wellington w/w on canvas strap & Olivia Burton on mesh strap

283. * Pb 6 var w/ws

284. * Pb 4 var watches – 2 Casio, 1 Timex Expedition & 1 Lorus

285. * Pb 4 var watches – Lorus, Citizen date, Q&C & Red Herring

286. * Pb 4 var watches Rocawear with crystal dial, Capital, Ninja Turtle & 1 other

287. * Pb 5 Fitbits & 3D Active PDA 100 pedometer

 

LOT 288-308 REF:RW

 

288. * 2 Pbs 32 prs prescription glasses, 13 prs sunglasses, pr safety glasses & empty Gucci glasses case

289. * 4 Prs prescription glasses – Boss Orange, Love Moschino, Ray Ban & Kate Spade

290. * 3 Prs prescription glasses – 2 Ray Ban & Bvlgari

291. * 2 Prs sunglasses – Fendi FF029/F/S 7NT N6, yellow/peacock/gold frame, grey lens & Ray Ban RV2180 710/83 49, dark havana frame, dark brown polarised lens

292. * Pb 33 card/pass holders, 22 wallets, 4 coin purses, 10 purses & 2 zip card holders

 

LOT 293-301 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

293. * iPhone 6S A1688 s/n DMPQC06UGRY6 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

294. * iPhone 7 A1778 s/n G27VQ0M8HG7J (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

295. * iPhone 6 A1586 s/n C39PCTUUG5MN (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

296. * 3 iPhones – SE A1723 s/n DX5V12UUHTVL, 5C A1507 s/n FCHNX07XG07P & 4 A1332 s/n 81111BSEA4T (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

297. * Samsung Galaxy J3 6 SM-J320FN imei 351816/09/879966/5 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

298. * Samsung Galaxy J3 6 SM-J320FN imei 359965/08/493626/0 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

299. * Samsung Galaxy S7 SM-G930F 32gb imei 353555/08/821340/6 (screen a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

300. * Samsung Galaxy A3 6 SM-A310F imei 355250/08/412710/1 (back a/f) (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

301. * Vodafone Smart Ultra 7 (screen a/f) imei 357042072257844 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

302. * iPhone 6S Plus A1687 s/n C39QV0NVGRWJ & iPhone 4 A1332 s/n 840301GQA4T (back a/f)

303. * iPhone 7 A1660 s/n DX3X50RFHG6X

304. * iPhone XS Max s/n G6TXD7Y5KPJ3

305. * Huawei Mate 10 model ALP-Al00 dual sim mobile phone imei 1 867779030682711, imei 2 867779030830575, Nokia RM-1189 imei 354886080343639 (no back) & Mobiwire Pictor imei 357717061461875

306. * Nokia Lumia 735 Windows phone imei 354265069441765

 

LOT 307-308 TO BE SOLD AS SCRAP/SPARES, WE DO NOT

GUARANTEE THE MOBILE PHONE/DEVICE CAN BE

RECONNECTED/REGISTERED

307. * Oneplus A3003 mobile phone s/n 2487F573 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

308. * iPad Pro A1674 s/n DMPRQ073GXQ5 (to be sold as scrap/spares, we do not guarantee the mobile phone/device can be reconnected/registered)

 

LOT 309-323 REF:SC

309. * Gucci GG0228S 005 sunglasses, gold frame, pink to brown gradient lens, with Gucci cleaning cloth, soft pouch & red hard case

310. * Pb cont 7 prs sunglasses incl 2 prs Oakley, pr Police in case, Pr Michael Kors in case & 5 prs prescription glasses incl Ray Ban in case

311. * Pb silver chain pr silver & stone set earrings, 3 rings, 4 new prs earrings, quartz cluster pendant on chain n&b, diamante bracelet with matching necklace & var used costume jewellery

312. * Seiko day date gents w/w 78138019 & French Connection w/w (needs attn)

313. * Pb Costume jewellery some new

314. * Pb 18 w/m wedding rings & 1 stone set ring

315. * Pb qty costume jewellery

316. * Pb Loop activity tracker n&b, 2 pocket watches, Citizen date watch & Guess bracelet w/w

317. * Pb costume jewellery, 2 watches & 3 prs prescription glasses & 2 prs sunglasses

318. * Pb of costume jewellery, 3 watches, a white metal stone set belt, 5 prs sunglasses, 3 prs prescription glasses, 7 purses, 5 wallets, passport holder & 2 card holders

319. * Pr Ray Ban RB3548-N 001 51 hexagonal sunglasses, gold frame, green lens in Gentle Monster case

320. * Pb pr Julbo Spectron4 sunglasses in case & pr Ralph Lauren prescription glasses

321. * Pr Roberto Cavalli sunglasses, brown/gold frame in case

322. * Alexander McQueen AMQ 4170/s OJOJS sunglasses in Louis Vuitton case

323. * Ray Ban Junior RJ9052S sunglasses, blue with orange interior frame, blue lens

324. No Lot

325. No Lot

 

LOT 326- 475 ARE REDUNDANT STOCK DUE TO THE CLOSURE OF KEW BOUTIQUES

326. Brown belted faux fur belted jkt & luxury day to evening parka new both size 12

327. City twill coat & luxury day to evening parka both size 12 new

328. Padded belted coat size 12 & luxury day to evening parka size 14 both new

329. Belted parka size 12 & luxury day to evening parka size 16 both new

330. Cotton canvas pleated coat & day to evening parka both size 14 & both new

331. Black twill jacket & day to evening parka both 16 & both new

332. Navy D/Breast jkt & red panel coat unsized & size 8 both new

333. Faux fur Persian lamb gilet XS & spot tweed jkt size sml both new

334. 1 Black & 1 red panel coat sizes 10 & 12 both new

335. Ged wrap collar coat & wool luxe velour coat both size 14 & both new o/r

336. Red panel coat & wool luxe velour coat both size 12 & both new o/r

337. Black panel coat & wool luxe velour coat both size 10 both new o/r

338. Black twill jkt size 14 & red panel coat size 16 both new o/r

339. Black twill jkt size 16, 2 panel coats size 12 all new o/r

340. 2 Knitted jkts size MED both new o/r

341. 2 Knitted jkts size LGE both new o/r

342. 2 Knitted jkts 1 size MED, 1 sized (1 is faulty) new o/r

343. 8 Var lds tops (new) o/r

344. Pb cont 8 var lds tops (new) similar to sample on rail

18 DITTO LOTS

363. 6 Items of var lds knitwear new o/r

2 DITTO LOTS

366. Pb cont 6 items of var lds knitwear new similar to lots o/r

15 DITTO LOTS

382. 5 Var dresses new o/r

3 DITTO LOTS

386. Pb cont 5 var dresses new as per lots on rail

29 DITTO LOTS

416. 4 Prs lds jeans o/r

417. Pb cont 4 prs lds jeans (new) similar to lot o/r

418. Pb cont 4 prs lds jeans (new) similar to lot o/r

419. 4 Prs var lds trs/leggings o/r new

420. Pb 4 prs lds trs/leggings new

10 DITTO LOTS

431. Pb 10 var scarves new

5 DITTO LOTS

437. Pb 12 metallic neck scarves new

438. Pb 12 metallic neck scarves new

439. Pb 10 var lds skirts new

4 DITTO LOTS

444. Pb 6 skirts & 7 prs shorts new

445. Pb 5 felt hats, 10 sash type belts, 3 bow belts, 2 prs tights, knitted hat, metallic scarf

446. Pb 24 var belts (cab)

447. Cloth bag purse & 12 items of costume jewellery

448. Pb 6 prs lds sandals/footwear new

6 DITTO LOTS

455. 2 Prs lds boots

456. 2 prs lds boots

457. 3 Prs lds boots

458. Pb 11 prs lds footwear new

459. Bundle of 5 var lds bags new

9 SIMILAR LOTS

LOT469-475 ARE NEW BUT NEED CLEANING

 

469. Bundle of 10 var lds bags new

6 SIMILAR LOTS

LOT 476-486 REF:XP

476. * Lpb cont 16 var gents trainers

477. * 27 Boxes of 10mg Nicorette inhaler

478. * 3 Var drones

* 2 DITTO LOTS

481. * Blue lds Barbour coat size UK16

482. * Green Superdry coat size S & Brown Superdry coat size M

483. * Pb cont 47 purses/wallets & 6 var belts

485. * 5 Var rucksacks (1 North Face)

486. * Black gents North Face jkt

 

LOT 487-533 REF:SC

487. * Xbox One with leads, control pad & 6 games

488. * Pb cont var leads & chargers

489. * Pb cont 2 hair straighteners, curling tongs, travel hair dryer & electric shaver

490. * 4 prs of childrens footwear sketchers RBX etc new

491. * 2 Prs of gents walking boots size 45 & 42,5, pr lds blue walking boots, pr gents & lds new boots

492. * Pb cont 20 var childrens garments new

493. * Pb cont 4 gents garments, 3 lds garments & a childs

494. * Pb cont 2 gents portobellos t shirts size XL both new RRP 64,00 & 49,00 Euros

495. * Pb cont 6 gents shoes, 8 lds shoes & 4 lds trainers

496. * Pb cont 14 gents trainers & 7 beech shoes

497. * Pb cont var towels & bedding

498. * 2 Crates orange & yellow cont used toiletries

499. * 4 Sledges, bodyboard, skateboard & a Compressa TUY surf rod

500. * Orange crate cont bric a brac incl soft toys, books etc

501. * Pb cont 8 var coats/jkts

502. * M010 childs snowsuit & ODR Element coat

503. * Black & yellow Volkl coat size 52

504. * Black Burberry coat

505. * Pb cont 14 belts, 11 var hats & 6 scarves

506. * Blue t/c cont gents clothing

507. * Black t/c cont gents clothing

508. * Black t/c cont gents clothing

509. * Red t/c cont lds clothing

510. * Grey t/c cont lds clothing

511. * Silver t/c cont childrens clothing

512. * Black t/c cont lds clothing

513. * Black p a case cont childrens clothing

514. * Red p a case cont lds clothing

515. * Black t/c cont gents clothing

516. * Green t/c cont gents clothing

517. * Black p a case cont gents clothing

518. * Blue p a case cont lds clothing

519. * Brown p a case cont gents clothing

520. * Black p a case cont gents clothing

521. * Nike holdall cont lds clothing

522. * Black p a case cont gents clothing

523. * Silver t/c cont gents clothing

524. * Leopard print p a case cont lds clothing

525. * Blue t/c cont lds clothing

526. * Blue t/c cont lds clothing

527. * Black holdall cont gents clothing

528. * Black holdall cont gents clothing

529. * Black Nike holdall cont gents clothing

530. * Travel cot in blue carry case

531. * Travel cot in pink carry case

532. * Travel cot in black carry case

533. * Shelf cont var new toiletries

"R F Greasby (London) Limited" - 211 Longley Road, Tooting, London SW17 9LG - Telephones: 020-8672-2972, 020-8682-4564

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (32)