hammer

Auction

Viewing for next auction

Monday 20th February 2017 11:00am - 4.00pm

Tuesday 21st February 2017 8:30am - 9.30am

 

 

 

PLEASE NOTE NO UNDER 16s ONSITE AND BIDDERS MUST BE 18 OR OVER

THANK YOU

Regulamin

1. Auctioneers sprzedawać jako środki do sprzedającego i jako takie nie są odpowiedzialni za niewykonanie przez sprzedającego lub kupującego.
2 . Sprzedający gwarantuje prowadzącym aukcje i do odbiorców , że jest onprawdziwym właścicielem parceli lub jest odpowiednio upoważnione do sprzedania wiele przez prawdziwego właściciela i jest w stanie przekazać dobrą i tytuł do handlowej partii wolnej od wszelkich roszczeń osób trzecich . Sprzedający zabezpieczyAuctioneers ich pracowników i agentów , a kupujący przed uszkodzeniami straty lub zobowiązania poniesione przez nich w wyniku dowolnego zamka powyższej gwarancji ze strony sprzedawcy , co wyniknie w tym wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Auctioneers lub ich w kontaktach z takiego roszczenia.
3 . () Wszystkie oświadczenia w katalogach , reklamach lub broszurach nadchodzących sprzedaży jak do wszelkich kwestii, określonych w ( b ) i (c ) poniżej wypowiedzi opiniami i nie są , ani nie mają one być traktowane jako , stwierdzeń lub oświadczeń o fakt . Ilustracje w katalogi, reklamy lub sprzedaży broszur o zbliżających się wyłącznie do przewodnictwem zamierza nabywców i nie mogą być traktowane pod względem tonu i koloru lub muszą ujawnić niedoskonałości w każdej partii . Zamierzające kupujący muszą upewnić się , przez inspekcję lub w inny sposób , jak do wszystkich spraw , co do fizycznej opisem ewentualnych części i co do tego, czy każda partia została naprawiona .
( b ) Anisprzedawca ani Auctioneers są odpowiedzialne za poprawność wszelkie oświadczenia co do autorstwa , pochodzenia, wieku , daty, atrybucji , autentyczności lub pochodzenia każdej partii , czy innych obszarów opisem.
( c ) Anisprzedawca ani Auctioneers ponosi odpowiedzialności za usterki lub wady w każdej partii .
( d ) Anisprzedawca ani Auctioneers ani żadna osoba, w ich zatrudniać , zrobić lub mieć żadnych uprawnień do podejmowania żadnych oświadczeń ani gwarancji , ani nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek reprezentacji lub gwarancji lub oświadczenia w katalogi, reklamy lub broszury o nadchodzących sprzedaży lub grafiki znaku.
4 . W Auctioneers ma prawo według własnego uznania , do odmowy wstępu do pomieszczeń lub uczestnictwa w ich aukcjach przez dowolną osobę .
5 . W Auctioneers mieć absolutną dyskrecję bez podania przyczyny do odrzucenia oferty , aby podzielić żadnej partii, łączenie dwu lub więcej partii , do wycofania jakichkolwiek wiele z aukcji , w przypadku sporu znosić wszelkie dużo dla aukcji ponownie.
6 . Sprzedawca ma prawo przed aukcją umieścić cenę minimalną na dowolnym terenie . Cena wywoławcza raz umieszczony przez sprzedającego nie może być zmieniony bez zgody Auctioneers . W przypadku, gdycena wywoławcza została umieszczona jedynieAuctioneers mogą licytować w imieniu sprzedawcy . W przypadku, gdy nie został umieszczony rezerwy , sprzedający może licytować osobiście lub za pośrednictwem dowolnej osoby .
7 . Wszelkie spory , jak do każdej oferty będą rozstrzygane w absolutnej uznania aukcyjne . Każdy oferent uznaje się działać jako zleceniodawcy , o ile nie jest w mocy,pisemne potwierdzenie przez Auctioneers , że działa jako agent w imieniu nazwisku mocodawcy .
8 . Najwyższą cenę do przyjęcia przez Auctioneers jestnabywca . Jeżeli w trakcie lub bezpośrednio po sprzedaży działki ,Aukcjoner uważa, że​​sporu lub że istnieje inny powód robi on / ona może w jego uznania natychmiast pakowane partii ponownie do sprzedaży lub , alternatywnie , że będzie jedynym arbitrem w sporach między dwoma lub więcej oferentów, a jego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich zainteresowanych.
9 . Prowizja kupującego 18% zostanie dodane do wszystkich ofert w części, z wyjątkiem samochodów osobowych lub o ile nie zaznaczono inaczej . VAT dodaje się bid końcowemu do takiej zlecenie , w razie potrzeby .

10Jnabywca podaje do Auctioneers jego nazwisko i adres , a jeżeli jest to wymagane swój bank lub inne odpowiednie referencje . On może być zobowiązany do zapłaty niezwłocznie całości lub części ceny zakupu , a jeśli tego nie zrobi , więcczęść lub części , może w bezwzględnego uznania aukcyjne należy umieścić ponownie i ponownie sprzedawane.
11 . Nie wiele może być przeniesiony, a żaden wiele zostać usunięte w czasie sprzedaży , a pieniądze ich nabycia lub bilans musi być zapłacona w całości przed usunięciem takiej partii .
12 . Nabywcy będą płacić za swoje losy i usunąć na własny koszt i ryzyko, tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie przez godzina szesnastadzień po sprzedaży . Wszelkie partie nie opłacone i usunięte przez nabywcę do tego czasu może być odsprzedane przez Auctioneers albo w drodze umowy prywatnej za wszelką cenę i bez zastrzeżeń w ich lub jakiejkolwiek innej sali aukcyjnej . Wyboru dla każdego bilansu wpływów z ponownej sprzedaży pozostałych po odjęciu równowagę ceny zakupu płaconej przez nabywcę, oraz wszystkich innych kosztów i wydatków związanych z partii zostaną opublikowane na ryzyko kupującego do nabywcy na jego ostatni znany adres . Jeśli wpływy z odsprzedaży są niewystarczające, aby pokryć różnicę w cenie zakupu i wszystkie inne koszty i wydatkinabywca zobowiązany jest do zapłaty kwoty niedoboru niezwłocznie na żądanie prowadzącym aukcje .
13 . Jeśli Auctioneers zdecydujesz się przechowywać dużo lub spowodować, że być przechowywane , czy w ich własnych pomieszczeniach lub w innych będzie to na wyłączny koszt nabywcy i partii zostanie wydana dopiero po całkowitej zapłaty ceny zakupu , rezerwy na koszty z usuwania , przechowywania i ubezpieczenia ( jeśli w ogóle ) i wszystkie inne koszty poniesione w związku z partii . W Auctioneers mogą naliczyć odsetki w wysokości 2% powyżej stopy bazowej Barclays Bank plc od czasu do czasu na cenie zakupu , w zakresie pozostaje niezapłacona na więcej niż siedem dni od daty sprzedaży .
14 . Lokale w wielu nie przechodzi na nabywcę , dopóki nie uiści ceny nabycia w całości, aledużo jest na ryzyko kupującego we wszystkich aspektach od upadku młotka . W Auctioneers ma prawo do zastawu na każdej sprzedanej partii , ażcena nabycia została uiszczona w całości przez nabywcę , a ponadto prawo do tracą pieniądze zdeponowane w spłacie części.
15 . Wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu lub jakiejkolwiek partii lub części ich części przez nabywcę zostanie naprawione na koszt kupującego . Ani Auctioneers , ani ich pracownicy lub agenci są po terminie określonym w pkt 12 niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju , czy skutkiem zaniedbania lub w inny sposób , a każda partia jest pod ich opieką lub pod ich kontrolą .
16 . Sprzedający upoważnia Auctioneers odliczyć prowizję od ceny zakupu .
17 . W Auctioneers przekaże wpływy ze sprzedaży do sprzedawcy nie później niż miesiąc po zakończeniu aukcji .
18 . W przypadku, gdysprzedający anuluje instrukcje do sprzedaży, a Auctioneers Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 10 % wartości aukcyjne, następnie ostatni kosztorysowej ceny aukcji majątku wycofanego , plus VAT i przechowywania.
19 . Jeżeli jakakolwiek partia nie sprzedawać,Auctioneers zawiadomi sprzedawcy odpowiednio . Sprzedawca dokona uzgodnień albo ponownie oferują wiele ogłoszeń lub zebrać dużo i płacić prowizji w wysokości 5% ceny wywoławczej . Jeśli takie rozwiązania nie są : -
( i) w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia ,sprzedawca będzie odpowiedzialny za koszty usuwania , przechowywania i ubezpieczenia
( ii) w terminie trzech miesięcy od powiadomienia, Auctioneers będzie miał prawo do sprzedaży w drodze publicznej licytacji dużo bez zastrzeżeń i do odliczenia od ceny zakupu jakiejkolwiek kwoty ze względu na Auctioneers tym usunięcia , koszty magazynowania i ubezpieczenia , prowizji z tytułu pierwsza aukcja i prowizja od sprzedaży w drugiej aukcji i innych uzasadnionych wydatków przed nawracającą równowagę do sprzedawcy .
20 . Nie można zagwarantować, że dostawcy czasu antenowego będzie podłączyć dowolny telefon komórkowy zakupiony na aukcji .

Sold Last Auction

Next Auction

AUCTION TUESDAY 21st FEBRUARY 2017 SALE COMMENCING AT 9.30AM,  VIEWING FOR THIS  SALE ON MONDAY 20th FEBRUARY 2017 BETWEEN 11:00AM & 4:00PM ALSO 1 HOUR PRIOR TO AUCTION.

PLEASE NOTE THAT ALL ITEMS MARKED * ARE SOLD INCLUSIVE OF VAT ON THE HAMMER PRICE

ALL GOODS MUST BE PAID & CLEARED BY 3PM WEDNESDAY FOLLOWING THE AUCTION, FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN YOU LOSING YOUR DEPOSIT & YOU WILL NO LONGER BE PERMITTED TO ATTEND THE SALEROOM

PLEASE NOTE BUYERS PREMIUM IS APPLICABLE ON ALL GOODS AT THE RATE OF 18% PLUS VAT.

BY ORDER OF THE HIGH COURT LOTS 1-281

1. 48 S/steel citrus juicers

2 DITTO LOTS

4. 12 Ceramic 2pce pan sets

5. 96 Pet blankets

6. 48 4 in 1 games

7. 6 Silverline 216pce hobby tool attachments sets

8. 48 Wooden incense stick in box sets

9. 72 Desktop calculators

1. 30 Rolls of 50mm x 25mtr blue masking tape

11. 45 500g boxes of all in one grass seed

12. 45 Dekton 8 x 650mm combination bicycle locks

13. 48 Packs of 12 washable markers

14. 24 of 3 x 40g packs of drain away

15. 200 2 boxes My first wooden puzzles

16. 7 Folding bamboo laundry baskets

17. 40 Draper tyre pressure gauges

18. 16 3 boxes house nozzle sprayers

19. 10 5 boxes 7,5 mtr extending hose

20. 6 Mummy style sleeping bags

21. 6 2 pce frying pan sets

22. 48 Lloytron am/fm personal radios

23. 12 oven brite cleaning kits

24. 36 Rolls 25mm x 50mtr blue masking tape

25. 72 Single power desktop calculators

26. 12 Electric air pump inflators

27. 4 Sets of black plastic 4 tier shelving units

28. 16 Lloytron wireless door chime twin packs

29. 6 Mirrored jewellery boxes

30. 6 Playdoh activity trolley bags

31. 3 Cartons each of 12 x 8 pack 4oz bubble solution

32. 6 Mini chocolate fountains

33. 6 Avengers super pinball game

34. 72 A4 magnetic dry wipe boards

35. 6 Turtles pin ball battle game

36. 8 Pet beds

37. 15 Spongebob meal sets 2 boxes

38. 50 100 led string light sets

39. 6 2pce egg dehumidifiers

40. 6 Texet a4 laminator sets

41. 50 100 led string light sets

3 DITTO LOTS

45. 6 Monsters inc single duvet covers

46. Lge carton of misc

47. 60 Shake mixer beakers

48. Indoor cycle trainer

49. 12 Black or blue body warmers

50. 6 Frozen fruit dessert makers

51. 12 Cheeseboard sets with 2 knifes

52. 6 Mirrored jewellery boxes

53. 6 Rolson aluminium 95 led torch

54. 19 boxes each of 80 5ft x 3ft St Georges flag

55. 36 Roll of 25mm x 50mtr blue masking tape

56. 4 Playdoh anywhere art studio sets

57. 3 Morphy Richards britax jug kettle

58. 6 My first goldfish kits

59. 96 soft pet blankets

60. 4 1500w steam mops

61. 60prs lds thermal tights

62. 12 c20 cartridges of white evo stick adhesive

63. Carton 20prs Akai over ear headphones

64. 12 Giant draught games

65. 12 Powerforce neck therapy massagers

66. 10 10 jar spice racks

67. 4 Lloytron 16inch wall fans

2 DITTO LOTS

70. 48 Chalkboard sets

71. 72 Packs of 200 address labels

72. 12 Brookstone vehicle rescue tracks snow/mud

73. 6 goldfish starter kits

74. 5 Turtle pinball battle games

75. 36 Faux fur lds collars

76. 48 electronic play toy walkie talkies

77. 6 electronic bathroom scales

78. 4 6pce drip effect led candle sets

79. 144 Easy peel peelers

80. 6 Silver electronic bathroom scales

81. 26 packs of 18 each washable fibre pens

82. 72 Shaker bottles

83. 2 300mtr network cable reels

84. 1400watt digital air fryer

85. 9 Portable halogen lamps

86. 12 Space hoppers

87. 50 100 led string lights

88. 500 postal bags

89. 6 mini chocolate fountains

90. 5 turtle pinball games

91. 24 (2 bundle) of coconut door mats

92. 4 Action shot digital camcorder sets

93. 36 Rolls 44mm x 66mtr clear tape

94. 30 Rolls 50mm x 25mtr blue masking tape

95. 36 roll 25 x 5mtr blue masking tape

96. 6 Goldfish starter kits

97. 72 Packs of 15 childrens paint brush sets

98. 18 Bath mats

99. 288 packs of waterbombs

100. 24 5pce hand impact screwdriver sets

101. 20 5pce mini drill sets

102. 48 Mini glue guns

103. 12 (2 boxes) s/stell sink drainer racks

104. 50 Multi packs of plastic bowls

105. 32 Pet beds

106. 120 Touch screen glvoes

107. 12 twin lamp clip on lights

108. 12 Twin lamp clip on lights

109. 6 Quartz 800w heaters

110. 12 coconut door mats

111. 6 Sleepwell sleeping bags

112. 4 25mtr extension reels

113. 48prs black leggings

114. 32 Pet beds

3 DITTO LOTS

118. 12 Cat scratch play posts

119. 480 G9 40w capsule bulb

120. 72 Drywipe magnetic boards

121. 12 5 Sets of 3 non drop led colour change candles

122. 96 Soft pet blankets

123. 10 Goodyear 1200kg tow ropes

124. 32 pet beds

125. 50 100 led string lights

126. 12 3d turtle back packs

127. 24 Dehumidifying eggs

128. 4 Packs of 3 pukka pad a4 project books

129. 24 Soft cosy pet blankets

130. 48 Solar path/garden lamps

131. 4 x Marella xl britax filter jugs

132. 72 Bubble gun sets

133. 48 Pet slip leads

134. 72 Shaker bottles

135. 4 Varoom scooters

136. 40 100 led string lights

137. 20 4 way 2mtr extension sockets

138. 4 Aloe memory foam pillows

139. 1000 grey 250 x 350 x 50mm mailing bags

140. 48 Slip dog leads

141. 40 Time plugs

142. NO LOT

143. 60 (5 boxes) of pink a4 pukka pads

144. 72 Single power desktop calculators

145. 6 2 pce ceramic pan sets

146. 10 S/steel 1ltr flasks

147. 48 Lint remover sets

148. 4 Boxes each of 100 heavy duty candle bulbs 25 & 60w

149. 9 S/steel 1ltr flasks

150. 72 4pce dino cookie cutter sets

151. 500 305 x 405mm mail sacks

152. 36 Faux fur collars

153. 18 Lds sleepwear sets

2 DITTO LOTS

156. 50 Wooden pres boxed golden playing cards

157. 12 Lava type lamps

158. 12 Digital coin counters

159. 9 Boxes (full & part) of var homelight bulbs, screw, bayonet & gu10

160. 48 2pce mouse traps

161. 2000 2 boxes 300 x 400mm mailing bags

162. 12 Lge dinosaur figures

163. 36 Fuax fur lds collars

164. 12 Digital coin counters

165. 6 Boxes of assorted bulbs (500+ total)

166. 6000 (6 boxes) of 100 x 150mm mailing bags

167. 144 Double sided nail brushes

168. 10 light & dark laundry hampers

169. 300 Shaver adaptors

2 DITTO LOTS

172. 96 prs ear muffs

173. 36 6 inch magnetic trays

174. 30 Sets of Rolson solar powered dummy cctv camera

175. 3 Blue folding scooters

176. 5 2 in 1 headtorch

177. 24 Impulse sprinklers

178. 48 4pce Dekton tweezer sets

179. 20 Dancing water led speaker sets

180. 48 Round baking trays

181. 36 lds pj sets

182. 300 Shaver adaptor plugs

3 DITTO LOTS

186. 3 Cartons of misc, loose, unboxed items

187. Green plastic garden storage box

188. 12 Pop up garden bags

189. 10 Sets of 2kg ankle/wrist weights

2 DITTO LOTS

192. 30pr Rolson led reading glasses

193. 6 Pifco sweepers

194. Digital halogen oven

195. 19 Consumer boxes of 8 each hot designs nail air sets

196. 6 2 pce egg dehumidifier

197. 48 Tyre pressure gauges

198. 8 Minnie mouse bowling sets

199. 72 2 pce bicycle light sets

200. 100 Single bed mattress protectors

2 DITTO LOTS

203. 8 Double bed mattress protectors

204. 8 Kingsize bed mattress protectors

205. 8 Kingsize bed mattress protectors

206. 40 (2 boxes) sets of hand riveters

207. 6 Pifco sweepers

7 DITTO LOTS

215. 17 Naked underneath supersoft dressing gowns

216. 12 sets of 100 led solar power net lights

217. 12 sets of led string lights

218. 24 Character beach towels

219. 12 Scratch remover sets

220. 10 Single bed mattress protectors

221. 8 Kingsize mattress protectors

222. 24 Character beach towels

223. 12 Sets of 100 led solar net lights

224. Box cont 8 box of 34 bags of 120 zig zag menthol tips

225. 8 Double mattress protectors

226. 10 Sets of motion sensor alarms with remotes

227. 6 Soft pet cushions

228. Carton of misc items

229. 48 Rolson 3v nail grinders

230. 20 Rolson 30pce screwdriver sets

231. 64 Rolson 9 led torch

232. 64 Rolson 9 led torch

233. 10 Rolson 30pc screw driver sets

234. 24 in 2 boxes 105 solar power led lights

235. 3 Slate placement coaster sets

236. Display carton of 24 supersoft naked Underneath dressing gowns

1 DITTO LOT

LOTS 238-243 ARE NO LOTS

244. 24 Sensor operated led lights

245. 90 Uniross rechargeable 9v batteries

246. 4 3,5ltr slow cookers

247. NO LOT

248. 12 Wall clocks

249. 5 Boxes of 40 12v MR16 halogen bulbs

250. 20 Boxes each of 10 packs of 10 100, 60, 40 watt status bulbs

251. 214 Prs rubber ice grip over shoes

2 DITTO LOTS

254. 20 2 mtr switch extension sockets

255. 20 2 mtr switch extension sockets

256. 40 Maxifix 5mtr x 24mm mounting tape

257. 24 Dynamic microphones

258. 18 Smoke alarms

259. 20 Multi grater sets

260. 8 Goodyear hand heald spotlights

261. 4 Slate place mat sets

262. 20 Rolson 4 in 1 emergency mutli tools

263. 24 (2boxes) fruit & water infusion drinking bottls

264. 60prs thermal tights

265. 9 Bobble off clothes tidy

266. 15 Shakle & Tone exercise sets

267. 12 (2 boxes) of Lloytron epilady shavers

268. 20 Rolson 4 in 1 emergency multi tools

269. 4 Maxifix pro staple gun kits

270. 144 Led coasters

271. 24 Super soft naked underneath dressing gowsn

272. 4 Premier bird table

273. 1950 liquorice rizla booklets

274. 22prs rubber ice grip over shoes

275. 20 2 mtr switched extension sockets

276. 20 2 mtr switched extension sockets

277. 24 Sets of 2 s/steel flat dishes

278. Carton of misc

279. 16 7 led sensor lights

280. 16 7 led sensor lights

281. 96 Seat back storage

 

BY ORDER OF THE TRUSTESS LOTS 282-298

282. Old mahogany inlaid single glazed door bureaux display cabinet with brass galleried top & taper leg

283. Old inlaid mahogany 3 shelf low bookshelf, pine 3 shelf book shelf & Modern lightwood tv stand

284. Argos 700w microwave oven, Philips radio cd player & 2 ring counter top induction hob

285. 2 Nest of tables (3 & 2) Wot Not stand, 2 Painted style bed side stands & 5 Drawer box filer & 2 Mahogany spade foot chairs

286. 5 Black crates of kitchen/tableware, bric a brac & part dinner service

287. 5 Crates of bric a brac

288. 6ft Beko fridge freezer

289. Beko WM6167 washing machine

290. 3 Black crates of bric a brac

291. Shelf of crockery, part dinner service

292. Black crate of var dvds, dvb box & dvd player & home shredder

293. Black crate of var wall pictures & a wall clock

294. 2 T/cases of lds clothing

295. Oriental lidded jewellery box of assorted costume jewellery

296. S/steel cash box with 2 keys cont 18ct twisr ring, gold plater silver signet ring & 3 other y/m rings

297. 2 Lds Accurist w/watches stone set bi-metal & y/metal strap

298. NO LOT

 

BY ORDER OF THE RAILWAYS LOT 299-314

299. * Cage of mixed clothing, some bags & contents & some used footwear

300. * Green crate of bric a brac

301. * Lpb of bags & holdalls

302. * 2 Holdalls, 2 cases of mixed clothing

303. * Pb of 7 items lds wear new

304. * Pb of lds jkt, lds trs, 2 prs sandals new

305. * New Look necklace, Tory Burch purse & Hawes & Curtis gents shirt & tie (new/as new)
306. * Trilogy Vince Ombre jumper new in shopping bag

307. * Lewis 511 slim 32/32 new with tag

308. * Brown block heel leather sandals uk 6 n & b

309. * Gift bag cont 6 Phaligons body cream & edt (new)
310. * Sennheiser headphones in carry bag & Kodak digital camera

311. * Bose soundlink Bluetooth speaker III (unit only no leads)

312. * Gents ugg slippers n&b size 9

313. * Acne studio black & white Adnanna Grain lace up trainers n&b uk 37 rrp 260

314. * Vango Zetes 300 tent & a ground mat

 

DISTRESS FOR STORAGE REF :0649 LOTS 315-334

315. Lg Pink t/case of lds clothing & 2 prs used footwear, 2 other t/cases of mixed clothing

316. 4 Lge shopping bags of mixed clothing

317. Black crate of bric a brac

318. LA-Hacienda metal wood burning chimenea boxed

319. S/steel stackable chafer boxed

320. 3 Dish electric hostess warmer, Russell Hobbs deep fat fryer, 4 slice toaster, slow cooker (no lid)

321. Electric wood effect stove heater

322. Sharp s/steel 1400 watt commercial microwave

323. XTC beam light & 2 other stage lights

324. 2 Cd mixing decks Kam & other

325. Grey crate of bric a brac

326. Under counter Exquisit twin door chiller display fridge

327. Pr of Celestion wall mount speakers with bracket

328. Technic Amp & NJS 230w & 230w amp

329. 2 Swan 26ltr hot water urns & 3 lge s/steel colanders

330. 2 Sabichi 11 piece white tea sets boxed

331. Wall light, poker set, light box (all boxed as new)

332. 3 Fold reed & wicker screen & Bevel edge wall mirror

333. Lpb of 10prs used lds footwear & a handbag

334. 6 Lidded red crates of gents clothing & effects & 2 prs used footwear

 

BY ORDER OF THE POLICE AUTHORITY LOTS 335-387

335. * Taylor Made black golf bag cont 14 var clubs

336. * White golf bag of 6 clubs, bundle of 13 var clubs

337. * 30 Inch bolt croppers, 2 sledge hammers, 2 pick axes, 36inch bolt croppers

338. * 2 Fishing equipment bags, TF Gear, Cypry contain fishing covering/bivovac maybe incomplete

339. * Lomax folding wheelchair with footrests

340. * Lbp of new & used hi viz quilted jkts & bibs

341. * Stihl BR 600 back pack type petrol blower

342. * Stihl petrol hd strimmer

343. * West Mac petrol 15 inch chain saw

344. * Sthil 018 petrol 13inch chain saw

345. * 2 Petrol strimmers sovereign & a/f spare/repair Ryobi

346. * JVC KW-AV60BT in car monitor with dvd receiver

347. * Karcher K2 Premium pressure washer kit boxed

348. * Workfore 1500w Rotary hammer drill in carry box

349. * Makita 110v circular saw

350. * Makita 18v impact screw driver with battery & charger

351. * 2 Nu-tool power tools jigsaw & hammer drill both n&b

352. * Makita tool box cont 18v cordless drill battery & charger

353. * Makita tool box cont 18v cordless drill battery & charger

354. * Unnamed grey tool box cont 18v Makita cordless combi drill, battery & charger

355. * Ryobi industrial 110v router in carry box

356. * Orange crate of assorted hand tools, unnamed hammer drill, black & decker jigsaw, screw box, battery, drill bits etc, 2 Empty Maita tool carry boxes

357. * Grey crate of 2 Ornamental lamps, Morphy Richards steam iron & African mask

358. * Rake, Shovel, 2 Spades, 2 Forks

359. * 3 2pce fishing rods, 2 have reels attached, a rest & umbrella

360. * 5 Packs of 3 Gillette pro glide razors

361. * Pb cont Clarion satnav, sunglasses, ear buds, Zenit 12XP 35mm SLR Camera

362. * Tomtom XL Satnav with lead & holder

363. * Tomtom XXL satnav with lead & holder

364. * Binatone sat nav with lead & holder

365. * Garmin satnav with lead & holder

366. * 2 Zoom lenses in carry cases Makinon 80-200m & Canon 100-300mm ultrasonic

367. * Fujifilm finepix S digital camera

368. * Nikon cool pix L23 digital camera in carry pouch

369. * Nikon D3100 body with MH24 charger, boxed Nikon Nikkor 18-55mm lens

370. * Xbox 360 with power lead, joypad, 5 games

371. * Wii console only Juice multi charger, Juice Samsung lead, Boxed Nokia Asha 210 mobile phone

372. * Canon powershot A2500 digital camera boxed with leads, booklets etc

373. * Samsung galaxy mini III boxed with charger 359784050082359

374. * Samsung galaxy note II LTE boxed 353845050385302

375. * Red Samsung galaxy tab 3 16gb s/n RF2DBIGKMXB boxed

376. * 70cl Barcardi & 70cl Gordons gin

377. * 2 Liz Earle cleanse & Polish sets 50ml, 150ml & 50ml Liz earle EDP

378. * Oriental trinket box, Sml multi compartment jewellery box, a w/m charm style bracelet in pres box

379. * No7 protect & perfect intense collection 6 pce moisturizing cream gift set rrp30

* 4 DITTO LOTS

384. * 125ml Joop Homme edt n&b

385. * Twin 30ml Boss bottled & bottled Night gents edt gift box set

386. * Boss Woman 30ml edt & 100ml lotion gift box set

387. * Canon EOS 1200D camera with Tamron SP 70-300mm zoom lens, Sigma flash unit in Lowepro carry bag

 

DISTRESS FOR STORAGE RE: 3D07 LOT 388

388. Carton of 5 Dutch Shisha

389. Pb cont 55 spectacle cases

390. Grey full length special occasion dress with spaghetti straps & Diamante trim not sized

 

BY ORDER OF THE HIGH COURT LOTS 391-402

391. 4 Vax clean & shine window vacuums (c16)

9 DITTO LOTS

402. 9 Rolson 58pce screw driver & bit sets (c15)

BY ORDER OF THE RAILWAYS LOT 403

 

403. * 2 Lpb of mixed clothing & effects

 

DISTRESS FOR STORAGE REF: 1335 LOT 404

404. 160 x 230 Brown vista silk leather look rug & 160 x 230 biggo pattern rug

 

DISTRESS FOR STORAGE REF: IC30 LOT 405

405. 2 Boxed bottle opening sets & a set of metal chess pieces

406. Rex-Rotary Aticio DSM 735 photocopier

 

DISTRESS FOR STORAGE REF: 0424 LOT 407

407. Pine lidded ottoman cont assorted household materials

DISTRESS FOR STORAGE REF :IC076 LOT 408

408. Gallery art box, blue case of album records, Sony lcd monitor

409. 72 Sets of 12 charcoal pencil sets

410. 6 Morphy Richards easy blend blenders

411. 2 Boxes of (16 each box) Rolson multi tool utility kits

412. Carton of 72 hand tally counters

413. Carton cont 144 prs lds trainer socks white

414. 24 Super soft dressing gowns

415. 5 Plastic garden storage trunks

416. 6 Boxes (each of 24) emergency survival blankets

417. Carton of 20 gaming keyboards

2 DITTO LOTS

420. 9 Boxes (each of 100) status pearl bulbs (60-100 watt)

 

BY ORDER OF THE POLICE AUTHORITY LOTS 421-439

421. * Gents Fossil s/steel date w/watch in pres tin

422. * Burgundy multi compartment jewellery box

423. * 2 Lds w.watchs Pia black strap & Dazzle stone set bracelet strap

424. * Lds Lorus stone set chrono type w/watch

425. * Lds s/steel bangle strap & obling face fashion w/watch

426. * Gents y/m chrono w/watch

427. * Gents s/steel chrono w/watch

428. * Gents black leather effect strap chrono w/watch

429. * Gents tan croc effect strap chrono w/watch no back

430. * 3 Var gents s/steel & y/metal strap w/watch

431. * Pb of 4 lds w/watches & 2 other watches (3 a/f spare repair)

432. * 2 As found pearl necklace strands, enamelled bangle & a pearl necklace

433. * Amethyst 5 stone brooch, Pr 9ct gold Amethyst drop pendant earrings & white metal trace chain & pendant Swarovski necklace

434. * Snake link w/metal bracelet with 13 charms

435. * 10KT white gold ring set with 3 Diamonds & Diamond set shoulders

436. * 9ct gold cluster ring set with green stones around centre white stone

437. * Pr 18ct white gold princess Diana style blue stone & Diamond cluster earrings

438. * Silver & Silver plated items inc silver pepper pot, bracelet, rings, lockets, bangle, gold plated bangle & Tungsten ring

439. * Lidded wooden box of assorted costume jewellery

 

 

BY ORDER OF THE TRUSTEES LOTS 440-450

440. Suedette jewellery box of assorted costume jewellery

441. Lidded jewellery box & a wooden bowl cont assorted costume jewellery

442. 6 Lds var sml face watches

443. Similar lot 6 lds watches

444. 2 1939-45 medals with ribbons, 2 other white metal medallions & 4 1920s silver football medals

445. Beko under counter freezer

446. Indesit washing machine WDC6143

447. Beko 5ft fridge freezer

448. Bush 21 inch lcd tv with remote, Sony cd player, Technika dvd player & remote

449. Ronseal power sprayer hoover vortex vacuum & 3 Tread step ladder

450. Ikea uplighter (boxed), Glass dome thimble display set & 4 Cut glass tumblers & s/steel part cutlery set

451. Shelf of var items inc Lladro girl, Tweetie pie picture frame, Sylvac dog, Wedgewood Falklands plate, 3 Shredded wheat bowls, table lighter & a cat figure

452. Shelf of film, theatre related books, magazines & dvd titles

453. Gilt framed canvas painting of a young girl

454. Framed & glazed picture of An English coastal scene undefined signature

455. Gilt framed & glazed print of a Georgian bedroom scene published 1920 undefined signature

456. Gilt framed & glazed print of a Georgian bedroom scene published 1920 undefined signature

457. Pr of framed & glazed woodland scenes 1 signed R Arkinson Fox

458. Framed & glazed pastal of a nude young man resting

459. Framed & Glazed abstract water colour ltd edition 5/10 titled C26 undefined signature

 

BY ORDER OF THE SHERIFFS OFFICE LOTS 460-470

460. Philips 32 inch ctv & remote

461. Tinsley Henson 4000 autorefactor machine on trolley stand with Canon bubblejet printer attached

462. Optometrist phoroptery kit in grey carry case with lense & carrier

463. Optometrist twin amination counter fitted with SBISEI slit lamp & unnamed tonometer

464. Unnamed lensometer

465. Case containing 2 Perkins Tonometers & A Mcdop test flipper

466. Keeler pocket ophthalmoscope in carry box

467. Keeler specialist ophthalmoscoe in carry case

468. Keeler streak retinoscope in carry box with twin keeler charger

469.Neitz BX halogen ophthalmoscope in carry box

470. Neitz RX Retiniscope in carry box with Twin RC-II Neitz charger

UNCLAIMED BAGGAGE LOTS 471-484

 

471. * Grey hard t/case of gents clothing

472. * Grey hard t/case of lds clothing

473. * Dark grey hard t/case of mixed clothing

474. * Red & Black holdall of 22 prs mixed used footwear

475. * Blue expanding t/case of lds/girls clothing

476. * Black t/case of mixed clothing

477. * Red t/case of gents clothing

478. * Grey t/case of gents clothing

479. * Green & Black Ricardo holdall of gents clothing

480. * Black pull along holdall of 12 prs mixed used footwear

481. * 3 Lge back packer size rucksacks

482. * Black holdall of mainly lds Indian/Far eastern materials/part garments etc

483. * Multi colour hard t/case of gents clothing

484. * Black t/case of lds clothing

 

REDUNDANT STOCK & SAMPLE CLOTHING FROM A HIGH STREET RETAILER LOTS 485-511

 

485. Pb cont 4 prs jeans (new/samples)

3 DITTO LOTS

489. Pb cont 10 var scarves (new/samples)

490. Pb cont 10 var scarves (new/samples)

491. Pb cont 10 var childrens garments (new/samples)

2 DITTO LOTS

494. Pb cont 10 var lds tops (new/samples)

4 DITTO LOTS

499. Pb cont 3 silk capes (new/samples)

500. Pb cont 3 silk capes (new/samples)

501. Pb cont 4 prs jeans (new/samples)

2 DITTO LOTS

504. Pb cont 5 lds dresses (new/samples)

505. Pb cont 5 gents shirts/tops (new/samples)

506. Pb cont 5 var knitwear (new/samples)

3 DITTO LOTS

510. Pb cont 3 knitted ponchos (new/samples)

511. Pb cont 10 var garments (dress, tops, skirts, jkt) new/samples

BY ORDER OF THE HIGH COURTS LOTS 512-536

512. 8 Microfibre extending handle mop sets

513. 50 Handheld battery op fans & 6 8 baby food freezer trays

514. 24 Dog bowls

515. 6 Amtech hole saw multi sets

516. 250w hqi e40 flood lamp

517. Carton of iphone 4 leads

518. 40 38w 4 pin fluorescent tube bulbs

519. 24 Roll 50 x 50 mtr blue masking tape

520. Carton of misc

521. 7 Cheeseboard & knife sets

522. 11 Flameless candle sets

523. 10 Purple retro phone stands

524. 12 Flea killer sets & 470 G410 capsule bulbs

525. 24 Icicle string lights

526. 72 3pce heart cookie cutters & 22 Gravity pet bowls

527. 12 6 butterfly silicone pans & 72 4 pce gingerbread cookie cutters

528. 11 Dehumidifying eggs, 12 Air con purifying kits, 48 Chalk board sets

529. 14 Dekton heavy duty air duster gun sets

530. 24 28cm cake turntables (2 boxes)

531. 48 Chalkboard sets & 48 packs of vanilla breeze tealights

532. 24 Musical 80 light chaser sets

533. 48 120g wood glue 2 boxes & 20 travel neck cushions

534. 45 Oakedene spray gun sets

535. 48 Dekton 10pce foam brush sets, 48 mugs, 18 Led canvas pictures, 48 mugs, 10 baby safety mirror

536. 27 3mtr 1 gang extension leads

 

UNCLAIMED BAGGAGE LOTS 537-549

537. * Black t/case of lds clothing

538. * Brown t/case of mixed clothing

539. * Green crate of bric a brac

540. * Grey hard t/case of gents clothing

541. * Black pa case of mixed clothing

542. * Grey hard t/case of girls/lds clothing

543. * Navy hard t/case of mixed clothing

544. * Blue & grey holdall of 11 prs mixed used footwear

545. * Black light weight t/case of lds clothing

546. * Red Rimowa t/case of lds clothing

547. * Blue t/case of mixed clothing

548. * Black t/case of lds & gents clothing

549. * Orange hard t/case of gents clothing, grey & red lid crate of toiletries, wash bags & contents used

"R F Greasby (London) Limited" - 211 Longley Road, Tooting, London SW17 9LG - Telephones: 020-8672-2972, 020-8682-4564